Koncepčná fyzika na Slovensku II

Autor: František Cudziš | 30.4.2017 o 11:39 | Karma článku: 5,24 | Prečítané:  434x

    Presadiť idey koncepčnej fyziky do povedomia slovenskej verejnosti iste nebude jednoduché. Formálne som to už skúsil, formou podnetu na správne konanie vo veci nižšie navrhnutej textovej zmeny v štátnych vzdelávacích programoch.

    Ministerstvu školstva SR som poslal 21. marca t.r. nasledujúci návrh na správne konanie. -


    1.  V zmysle zákona č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní predkladám ministerstvu školstva SR žiadosť o nižšie navrhnutú textovú zmenu v štátnych vzdelávacích programoch a učebných osnovách, na všetkých stupňoch škôl alebo iných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií v pôsobnosti Slovenskej republiky, a to v časti týkajúcej sa Keplerových zákonov, menovite prvého Keplerovho zákona.
    2.  Dôvod návrhu je nasledovný. -
    2.1  Keplerove zákony sú kinematické zákony o pohybe planét, ktoré systematizujú niektoré astronomické poznatky do matematického modelu tzv. heliocentrickej sústavy. Tento je síce pokrokovejší ako Ptolemaiov model tzv. geocentrickej sústavy, a je tiež užitočný pre mnoho konkrétnych výpočtov z oblasti tzv. nebeskej mechaniky, ale stále je to len matematický model, ktorý nezodpovedá objektívnej fyzikálnej realite.
    2.2  Jeho principiálnym nedostatkom je predpoklad, že na deje v planetárnej sústave nemá vlastný pohyb jej slnka podstatnejší vplyv.
    2.3  Učitelia otázku vlastného pohybu slnka zamlčiavajú a učia svojich študentov Keplerove zákony spôsobom, z ktorého tento prostý fakt nijako nevyplýva.
    2.4  Vlastný pohyb nášho Slnka, i sĺnc každej inej planetárnej sústavy, však má na deje v nej prebiehajúce veľmi podstatný vplyv. Správnejšie by bolo nahradiť pojem heliocentrická sústava pojmom helio-dynamická sústava, z ktorého vyplýva existencia vlastného pohybu slnka automaticky.
    2.5  Rozdiel týchto dvoch prístupov vedie k podstatným rozdielom v záveroch.
    2.6  Ilustrujem to na príklade prvého Keplerovho zákona, ktorého klasická dikcia znie:
"Planéty sa pohybujú okolo Slnka po eliptických dráhach, v ktorých jednom, spoločnom ohnisku sa nachádza Slnko."
    2.6.1  O vlastnom pohybe Slnka sa nehovorí, pretože zákon sa týka pohybu jednotlivých planét.
    2.6.2  Dôsledkom klasickej dikcie zákona sú dva principiálne nesprávne závery. Po prvé, zákon tvrdí, že planéty sa doslovne pohybujú OKOLO Slnka, teda - po druhé, planéty sa pohybujú v heliocentrickej sústave po (relatívnych) dráhach tvaru UZAVRETÝCH rovinných kriviek (stáčanie perihélia takýchto dráh zanedbávame).
    2.6.3  V zmysle koncepcie helio-dynamickej sústavy Slnko unáša svoju planetárnu sústavu vesmírnym priestorom v dôsledku svojho vlastného pohybu (čo len z dôvodu rotácie našej Galaxie). Je to dokázané a uznáva to aj oficiálna paradigma. Reálne sa teda planéty nepohybujú doslovne okolo Slnka, ale iba V OKOLÍ Slnka, a to po (objektívnych) dráhach tvaru nepravidelných vlnovkovitých kriviek alebo rôzne deformovaných závitníc v priestore, teda po OTVORENÝCH krivkách.
    2.6.4  Z vyššie uvedených, nespochybniteľných záverov vyplývajú ďalšie dôležité poznatky, ktoré však nie sú predmetom tohto podania na správne konanie.
    2.7  Tento druh záverov oficiálna vedecká paradigma systematicky zamlčuje a preto sú žiaci, vo vzdelávacom procese na všetkých stupňoch slovenských škôl, aj aktuálne, zavádzaní spôsobom, ktorý vedie k psychologickému fenoménu, ktorý som označil pojmom "učením zatemnená myseľ". A to jednak vo vzťahu k absolventom vzdelávacieho procesu, činných aj vo vedeckých inštitúciách aj priamo v školách ako učitelia, a jednak vo vzťahu k im zvereným žiakom a študentom.
    2.8  Za tento stav sú priamo zodpovedné vrcholné, vedecky a pedagogicky zamerané inštitúcie, ktoré zodpovedajú za rozvoj vedy a školstva v Slovenskej republike. Zrejme si neuvedomujú, že takýmto laxným prístupom k danej problematike vytvárajú všeobecnú zábranu pre lepšie - komplexnejšie - pochopenie usporiadania reálneho sveta, ktoré je pre ďalší pokrok fyzikálnych vied nevyhnutné.
    2.9  Konkrétnym prejavom dôsledkov tejto situácie je ďalej neudržateľná prax vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl a tiež vo vede.
Internet a rôzne televízne kanály, v dokumentárnych programoch na danú tému, systematicky poskytujú záujemcom animácie planetárnych pohybov (i pohybov iných telies) v našej slnečnej sústave, zobrazenej ako heliocentrická sústava bez toho, aby upozorňovali divákov, že sa jedná len o fiktívny matematický model, ktorý nezodpovedá objektívnej fyzikálnej situácii.
Keď sa pred niekým zmienim o tom, že planéty sa objektívne, t.j. v okolí Slnka, pohybujú inak ako po eliptických dráhach, pozerá na mňa podozrievavo, ako keby som "spadol z Marsu".
    2.10  Je to na škodu rozvoja vedy a zdokonaľovania výučby na školách.
    3.  Preto žiadam, aby Ministerstvo vedy, výskumu, školstva a športu Slovenskej republiky byrokraticky nariadilo všetkým zodpovedným inštitúciám urobiť potrebnú nápravu, pretože vlastne ani neexistuje nijaký závažný dôvod takejto náprave sa brániť.  
    4.  Na základe vyššie uvedených faktov navrhujem vydanie nasledujúceho

    r o z h o d n u t i a :

    Štátnym inštitúciám Slovenskej republiky, zodpovedným za vedu, výskum a školstvo, menovite najmä Slovenskej akadémii vied, Fyzikálnemu ústavu Slovenskej akadémie vied a Štátnemu pedagogickému ústavu, sa ukladá povinnosť vykonať a spropagovať, v tých štátnych vzdelávacích programoch a oficiálnych učebných textoch, kde sa pojednáva o Keplerových zákonoch, úpravu textov v tomto rozsahu:

    4.1  "Keplerove zákony predstavujú poznatky, ktoré sú systematizované do fiktívneho matematického modelu - obrazu heliocentrickej planetárnej sústavy. V jej súradnicovom systéme sa Slnko považuje za nehybné a planéty sa pohybujú po relatívnych (zdanlivých) eliptických, t.j. uzavretých, dráhach doslovne okolo Slnka.

    4.2  Tento model je veľmi užitočný pri riešení pohybových problémov tzv. nebeskej mechaniky, ale nezodpovedá objektívnej fyzikálnej realite.

    4.3  Fyzikálnu realitu objektívnejšie predstavuje obraz helio-dynamickej planetárnej sústavy, v ktorom sa Slnko objektívne pohybuje svetovým priestorom a svoju planetárnu sústavu unáša so sebou.

    4.4  V súradnicovom systéme helio-dynamickej planetárnej sústavy sa planéty objektívne pohybujú v okolí Slnka, a to po dráhach tvaru nepravidelných vlnoviek alebo rôzne deformovaných závitníc."


    Dôkaz:

    Textová a obrazová dokumentácia k problematike Keplerovych zákonov v školských učebniciach a na internete, na rôznych webových stránkach, predložená navrhovateľom podľa jeho výberu a na požiadanie MŠ SR.

    Tento podnet bol MŠ SR, sekciou regionálneho školstva, bol dňa 3. apríla t.r. prípisom 2017-5158/14220:3-10A0 odstúpený Štátnemu pedagogickému ústavu so žiadosťou o prerokovanie tohto návrhu s jeho predkladateľom.
    Osobne som skeptický a predpokladám, že sa tak nestane.
Zákonné termíny na vybavenie podnetu sa v uvedenom správnom konaní zrejme tiež nestihnú; na Slovensku je to tak.
    Keďže sa týmto vyčerpali všetky právne možnosti, predchádzajúce možnosti domáhať sa nápravy súdnou cestou, učiním tak zrejme čo najskôr - už aj s ohľadom na to, že ani slovenské súdy nevynikajú rýchlosťou v rozhodovaní.
    Tento zámer som avizoval už v závere svojej práce Teória kozmodriftu, zverejnenej na webovej adrese http://kozmodrift.sk, kde som doslova uviedol:
    "Svojím spôsobom by sa mohlo jednať o podobne nezvyčajný súdny proces ako preslávený tzv. „Opičí proces“, ktorý sa konal v r. 1925 v USA. Vtedy rodičia žalovali mladého učiteľa biológie, že ich deti učil o evolúcii a jeho učenie protirečilo tvrdeniam biblie.
    Teraz by sa však jednalo o „Homo proces“ - o žalobu proti Slovenskej republike o účinnú nápravu, v špecifických oblastiach vedy a vzdelávania na území Slovenskej republiky, a to zo strany  rodičov, ľudí druhu homo sapiens sapiens (človek rozumný), motivovanú snahou vyvolať revíziu v školských osnovách. Túto revíziu by formálne nariadil štátny byrokrat a tento počin by vošiel nielen do našich slovenských dejín.

 

    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?