Učiace sa Slovensko?

Autor: František Cudziš | 3.5.2017 o 12:02 | Karma článku: 4,46 | Prečítané:  657x

    V článku "Koncepčná fyzika na Slovensku II" som informoval o svojom podnete v správnom konaní pred ministerstvom školstva SR. Tu je oficiálna, mnou okomentovaná,  odpoveď Štátneho pedagogického ústavu. 

    Stanovisko Štátneho pedagogického ústavu k Návrhu úpravy štátnych vzdelávacích programov v predmete Fyzika. -
    (Prípis č. 324/2017 z 18.4.2017; obdržal som 2.5.t.r.)

    Vážený pán Cudziš, vo svojom návrhu podrobne opisujete Váš pohľad na formuláciu Keplerových zákonov, presnejšie prvého Keplerovho zákona. Z Vášho návrhu sa zdá, že výhrady máte hlavne k interpetácii spomínaného zákona. S väčšinou Vašich argumentov sa dá z fyzikálneho hľadiska súhlasiť.
    V aktuálne platných inovovaných štátnych vzdelávacích programoch sa problematika Keplerových zákonov nikde nenachádza. V rámci predpísaného školského vyučovania fyziky sa javy týlajúce vesmíru a astronómie už takmer vôbec nevyskytujú. Stalo sa tak v dôsledku masívneho krátenia počtu vyučovacích hodín fyziky na základných aj stredných školách realizáciou školskej reformy spustenej v roku 2008. Z toho vyplýva, že Keplerove zákony sa nenachádzajú ani v platných učebniciach fyziky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je ani kde uplatniť Vaše návrhy úpravy znenia prvého Keplerovho zákona.
    Zároveň treba upozorniť, že Štátny pedagogický ústav nie sme tou správnou ustanovizňou, ktorá by mohla a smela posudzovať znenie všeobecných zákonov fyziky alebo podnecovať revíziu v Slovenskej akadémii vied tak, ako navrhujete. Štátny pedagogický ústav nemá podľa svojho štatútu (je zverejnený na webovom sídle) takéto pole pôsobnosti. Preto Vám odporúčam obrátiť sa s Vašimi návrhmi na zmenu znenia prvého Keplerovho zákona priamo na Slovenskú akadémiu vied (SAV).

    Môj komentár k vyššie uvedenému stanovisku. -

    Po prvé. Ja som podal predmetný podnet tak, že v zmysle zákona č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní som predložil ministerstvu školstva SR žiadosť o navrhnutú textovú zmenu v štátnych vzdelávacích programoch a učebných osnovách, na všetkých stupňoch škôl alebo iných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií v pôsobnosti Slovenskej republiky, a to v časti týkajúcej sa Keplerových zákonov, menovite prvého Keplerovho zákona.
    Môj návrh sa teda vzťahuje aj na slovenské vysoké školy a univerzity.
    Pretože v problematike riadenia školstva som laik, neviem, či aj tieto školy a univerzity - kde sa pri štúdiu fyziky a astronómie, celkom určite, bez znalosti Keplerových zákonov nezaobídu - spadajú pod regionálne školstvo. Neviem teda, či bolo pridelenie môjho podnetu na ministerstve školstva SR sekcii regionálneho školstva odôvodnené. Ale existujú len dve možnosti.
    Ak môj podnet patrí pod sekciu regionálneho školstva a tam rozhodli o jeho odstúpení na vybavenie Štátnemu pedagogickému ústavu, potom nechápem, prečo sa táto kompetentná inštitúcia - v rámci svojich právomocí - nemohla rovno, úradnou cestou, s "problémom" obrátiť na SAV. Predsa má na to všetky potrebné prostriedky.
    Namiesto toho mi navrhuje funkciu poslíčka smerom k SAV!
    Ak ale môj podnet nepatrí pod sekciu regionálneho školstva, ale napríklad kompetentnou riešiť ho je Slovenská akadémia vied, pýtam sa: Na ministerstve školstva SR to, pri delegovaní môjho podnetu povolaným, nevedeli?
    Neostáva mi teda iné, len obrátiť sa opäť na pôvodného adresáta - ministerstvo školstva SR, nech sa vyjadrí ako to je a nech ono samo, ak naozaj treba, obošle s daným podnetom tentoraz SAV.

    Po druhé. Ak stanovisko Štátneho pedagogického ústavu zodpovedá pravde, nachádza sa v ňom pre mňa viacero prekvapujúcich informácií.
    Predovšetkým som ani len netušil o tom, že počet vyučovacích hodín fyziky na základných a stredných školách bol tak masívne krátený. "V rámci predpísaného obsahu školského vyučovania fyziky sa javy týkajúce vesmíru a astronómie už takmer vôbec nevyskytujú."(!)
    V prospech čoho sme sa teda na Slovensku vzdali solídnejšieho priblíženia astronomických poznatkov svojim potomkom? - V prospech informatiky, cudzích jazykov, najrôznejších druhov manažmentu, sociálnej práce a povinných návštev koncentračných táborov, ktoré už na desaťročia starej histórii beztak nič nezmenia?
    O čom vlastne je ten humbug "učiaceho sa Slovenska"?
    Dokážu naše deti zachovať svoju slušnú existenciu doma a našu štátnosť v dobe po odchode - napríklad - všetkých automobilových firiem? (Tie u nás majú prakticky len montážne závody.) Bez náležitého rozsahu znalostí (aj!) z matematiky a fyziky, vrátane poznatkov čo len klasickej astronómie? Teda tej vedy, ktorá vo všeobecnosti stála na počiatku ľudskej civilizácie a ktorej technické výdobytky zabezpečujú veľkú časť komfortu modernej spotrebnej spoločnosti?!
    Každý predvídavý človek dnes predsa musí vidieť (alebo aspoň tušiť), že naša doba neodvratne smeruje do čoraz väčších objektívnych problémov, ktoré bez znalosti poznatkov - predovšetkým z oblasti prírodných a technických vied - nebude objektívne možné uspokojivo riešiť.
    V budúcej celosvetovej "súťaži" o udržanie si čo najvyššej hmotnej úrovne budú národy, ktoré trestuhodne podcenili vzdelávanie, ťahať - na svoju vlastnú škodu - za kratší koniec a dotkne sa to aj ich intelektuálnej elity, ktorej početnosť sa určite drasticky scvrkne.  

    Po tretie. Vo vyššie uvedenom stanovisku Štátneho pedagogického ústavu ma prekvapuje aj formulácia, že "nie sme tou správnou ustanovizňou, ktorá BY MOHLA a SMELA posudzovať znenie všeobecných zákonov fyziky alebo podnecovať ich revíziu...".
    Podľa môjho skromného subjektívneho názoru, každý inteligentný (a morálny) človek môže posudzovať prakticky čokoľvek v dosahu svojich schopností, pretože práve kombinácia jeho inteligencie a morálky  je zárukou, že sa nepodujme posudzovať niečo, čomu dostatočne nerozumie.
    Svoje schopnosti preceňujú len skutoční hlupáci.
    Okrem toho môj podnet nenabáda POSUDZOVAŤ znenie (zákona), ale len taxatívne DOPLNIŤ znenie o podmienky platnosti.
    V danom prípade je situácia úplne jednoduchá: Prvý Keplerov zákon v klasickom znení platí len v súradnicovej sústave spojenej so Slnkom. Teda Slnko sa vzhľadom na ňu nachádza v relatívnom pokoji. Potom aj tvary planetárnych dráh (a dotknuté fyzikálne veličiny) sú len relatívne. Ale všetky tri Keplerove zákony sú prakticky použiteľné; na tom sa nič nemení.
     Argumenty, použité na zdôvodnenie oprávnenosti podnetu len poukazujú na astronomické súvislosti a dôsledky, ktoré iba UPRESŇUJÚ stav poznania v predmetnej veci. A to bez toho, že by sa tým - pri využití v technickej praxi - niečo menilo. Škoda teda nemôže nastať žiadna. Na druhej strane to ale môže byť, obrazne povedané, "jablko", ktoré nejakého nového Newtona primäje (spolu s inými faktami) vzopnúť sa k mimoriadnemu intelektuálnemu výkonu a urobiť podstatný objav. Na všeobecný prospech.

    Ja nemám nič proti zaužívanej (rozumnej) praxi štátnych byrokratov, na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti, nechať si schvaľovať rozhodnutia - učinené v rámci vlastných kompetencií - nadriadenými a tým ich do určitej miery odobrovať. Jednak to poskytuje istú možnosť kontroly rozhodnutí. Tiež sa touto praxou rozkladá zodpovednosť za rozhodnutia (aj "vertikálne") medzi viacero osôb.
    Ale rozoberme tento príklad do dôsledkov. -
    Kedy zmiznú posledné učebnice, v ktorých sa prvý Keplerov zákon vyskytuje v klasickom znení - bez navrhovaného upresňujúceho dodatku? Kedy zmiznú všetky materiály s touto chybou, vyskytujúce sa na internete? Kto a kedy prepracuje, napríklad populárno-náučné televízne dokumenty z dielne BBC, komentované Normanom Freemanom alebo podobnými všeobecne známymi ľuďmi?
    Potrvá to roky.
    Ale čo bráni učiteľom fyziky a astronómie na všetkých stupňoch našich škôl, aby už dnes sami, iniciatívne, výslovne upozorňovali svojich žiakov na faktický stav problematiky?
    Za tým účelom netreba bombasticky ohlasovať ďalšie školské reformy a spisovať siahodlhé "šuflíkové" tézy. Ani hľadať nevyhnutné finančné zdroje. Túto pozitívnu zmenu možno realizovať, pri dobrej vôli, okamžite a bez nákladov. Sama osebe síce nemá podstatný význam, ale súvislosti, ktoré sa od tohto východzieho faktu dajú logicky odvodiť, taký význam už majú.
    Žiadne učiace sa SLOVENSKO nebude mať zmysel, kým sa ĽUDIA na Slovensku nenaučia myslieť potrebným spôsobom, ako sa o to snaží napríklad aj koncepčná fyzika.

    Napokon chcem veriť, že toto zverejnené stanovisko Štátneho pedagogického ústavu do určitej miery ukľudní rozbúrenú myseľ podaktorých chronických diskutérov na diskusiách k mojim článkom. Tí ma upodozrievajú z nekalej činnosti na poli poznania, pod vplyvom neblahých chorôb alebo psychóz.
    Ráčia si všimnúť konštatovanie Štátneho pedagogického ústavu, že: "S väčšinou Vašich argumentov sa dá z fyzikálneho hľadiska súhlasiť."?
    Prototypom takého diskutéra je anonym, skrývajúci sa za nickom "tyso". (Týmto ho srdečne pozdravujem.)


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?