Prečo by to malo byť jednoduché?

Autor: František Cudziš | 5.6.2017 o 7:34 | Karma článku: 7,78 | Prečítané:  381x

Poznáte Cervantesovho "rytiera smutnej postavy" Dona Quijota aj epizódu, ako márne bojoval s veternými mlynmi? Na Slovensku veterné mlyny nemáme, ale máme k nim rovnocenný ekvivalent: Úrady a rôzne dôležité inštitúcie.

    Pravidelní čitatelia mojich článkov na blogu vedia, že väčšinou píšem o témach, ktoré súvisia s fyzikou, aj keď mi jedna "autorita" doporučila, aby som sa radšej preorientoval na niečo iné, napríklad aby som písal o politike.
    Ako sa hovorí - šedivá je teória, a strom života je večne zelený - a preto občas presedlám na inú tému a napíšem nejaké komentáre k udalostiam, ktoré každodenne prináša život.
    Na základe toho mi napísala pani Margita Fašungová z Alekšiniec:
    "Pravidelne sledujem vaše blogy na SME (aj pána Rudolfa Pada)... dovoľujem si vás osloviť so svojím problémom." -

    Pani Fašungová sa pred pár rokmi presťahovala z Bratislavy do obce Alekšince, časť Lahne.
Hneď po nasťahovaní cítila silný fekálny zápach. Zistila, že tento zápach pochádza z tzv. centrálnej žumpy, do ktorej prúdi obsah z jedenástich domácnosti. Žumpa je otvorená a splašky vytekajú von. V tejto časti obce nie je kanalizácia. Časť občanov má vlastné žumpy, ktoré si dávajú pravidelne čerpať, a ostatní vypúšťajú odpad do tejto žumpy. Zistila si, že z tejto žumpy neboli vyčerpané splašky už dvadsať rokov. Už je natoľko preplnená, že za prudkého dažďa tryská zo žumpy "fontána" a niekedy ju počuť ako zurčiaci potok.
    Pani Fašungová tvrdí:
    »Tento problém som už pred viac ako dvomi rokmi písomne oznámila starostovi.
    Starosta vyzval dotknutých obyvateľov, aby v súlade s VZN obce č. 4/2007 do dvoch týždňov odčerpali a vyviezli svoje fekálie z predmetnej žumpy.
    Keď sa ani po mesiaci nič nestalo, informovala som o tom starostu, ale on už nič ďalšie nepodnikol, a nereagoval ani na ďalší list, ktorým som urgovala riešenie svojho problému (de facto však spoločného problému všetkých dotknutých susedov).
    Poslanec obecného zastupiteľstva pán Ing. Kušnír, na ktorého som sa s týmto - tiež s dôverou -obrátila, ma ubezpečoval, že problém sa bude riešiť. Obec bude onedlho kolaudovať čističku odpadových vôd. Majú v pláne zakúpiť fekálne vozidlo atď., atď.
    Ani po roku sa však situácia nezmenila.
    Keď som potom oslovila pána poslanca s otázkou, kedy začne plniť sľuby (pochopiteľne, nie on sám, ale celé obecné zastupiteľstvo na čele so starostom), odpovedal mi jednou vetou:
    "Legislatívne nie je možné tento problém vyriešiť."(!)«

    Aj keď sú všetky tieto informácie takpovediac jednostranné, a nemám si ich ako overiť, nemám dôvod pani Fašungovej neveriť. (Ak by chceli niektoré dotknuté osoby vyjadriť k veci svoj vlastný názor, môžu tak urobiť okamžite v diskusii k tomuto článku.)
 
    Na Slovensku "je to (jednoducho) tak"; ak ma pamäť neklame, prinajmenšom od ("tesne ponovembrového") času, keď na televíznych obrazovkách začala bežať pre vďačných divákov mexická telenovela Jednoducho Mária.
    Vtedy sme mnohí "jednoducho" netušili, čo nám prináša zmena režimu. Od centralizovaného riadenia štátu sme, v mene decentralizácie riadenia, postúpili k samosprávnemu riadeniu, ktoré vraj bude "bližšie k občanovi".
    A čo sa v skutočnosti stalo? -
    Kam sa dnes občan-"vol" (čo volil tú či onú politickú stranu) pozrie, "úrady" sa systematicky akoby  riadili zásadou:

    Prečo by niečo malo byť jednoduché, keď to môže byť zložité? (!)

    Už, v perexe spomenutý, Miguel de Cervantes (y) Saavedra (1547 - 1616) povedal:
    "Faloš má krídla a letí, a pravda sa za ňou vlečie."
    (Pozri: http://citaty.nakazdyden.eu/autor/saavedra-miguel-de-cervantes)

    "Legislatívne nie je možné tento problém vyriešiť."

    Zamyslime sa trochu nad uvedeným výrokom. -
    Hádam mal znamenať, že pri posudzovaní banálneho problému (vyprázdnenia žumpy) možno na situáciu nazerať z "právneho" pohľadu, kde sa "to" - "videné právnickou optikou" - hneď tak zamotá a skomplikuje, že povestný gordický uzol je proti tomu "šuvix".
    Na Slovensku nemáme nejakého druhého Alexandra Veľkého, čo by za nás riešil podobné problémy. Ale aj keby sme ho mali, bol by nám so svojím mečom (vhodným na roztínanie trebárs uzlov) užitočný asi iba na oné... na Slovensku dobre známe dve veci.
    Lebo na riešenie onoho (ne)veľkého problému treba nie meč ale - peniaze! A o peniaze vždy (i tu) ide až v prvom rade.
    Do času, kým v obci existovali Štátne majetky, žumpu vyprázdňovali poľnohospodári a vyčerpaný obsah im bol (možno) odmenou v podobe prírodného hnojiva.
    Pani Fašungová zistila, že dotknutá žumpa síce leží v katastri obce, ale majiteľom pozemku, na ktorom sa žumpa nachádza, je Slovenský pozemkový fond (SPF). Tento prenajal pozemok súkromnému podnikateľovi, takže táto záležitosť nie je v nikoho (?) kompetencii!
    Minulý rok v novembri sa pani Fašungová obrátila na Okresný úrad Nitra (OúN), na odbor starostlivosti o životné prostredie, aby tam rozhodli, prípadne zaujali stanovisko, kto je kompetentný tento problém riešiť. OúN najprv oslovil SPF, ktorý iba poukázal na prenájom pozemku so žumpou pánu Martinovi Michalkovi, odmietajúcemu zodpovednosť za tento stav.
    Momentálne sa čaká na vyjadrenie Slovenskej stavebnej inšpekcii, či bola žumpa vybudovaná v súlade so stavebným povolením.
    Poznamenávam, že žiaden z týchto krokov samotnú žumpu nevyprázdni, a ani -definitívne - uspokojivo nevyrieši otázky zodpovednosti a postupu pri jej (opakovanom) vyprázdňovaní pre budúcnosť; ak sa ju principiálne neoplatí napojiť na najbližšiu kanalizáciu.
    Pani Fašungová tvrdí, že susedia, ktorí "materiálne prispievajú" k napĺňaniu onej žumpy, už nie sú ochotní prispieť aj finančne na jej vyprázdňovanie. Kvôli bezpečnosti, na  svoje vlastné náklady, nechala žumpu pred tromi rokmi aspoň prekryť doskami.
    (Len tak sa pýtam: Pán starosta, páni poslanci v Alekšinciach, ako ste mohli predtým tolerovať stav, nevyhovujúci z hľadiska bezpečnosti? Ako môžete teraz tolerovať a pasívne sa prizerať stavu, nevyhovujúcemu aj z hygienického hľadiska? - Pozn. autora.)
    Pani Fašungová zastáva názor, že "obec, v prenesenom výkone pôsobnosti, rozhoduje a vykonáva štátny dozor - a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov - aj na úseku štátnej vodnej správy, pod ktorý patrí dotknutý problém".
    Ja si okrem toho myslím, že všetky podobné problémy v "rajóne" ktorejkoľvek samosprávy - nie len tej alekšinskej - neodstráni žiadne LEGISLATÍVNE riešenie, ale riešenie navýsosť PRAKTICKÉ, t.j. také, ktoré odstráni akúkoľvek nespokojnosť dotknutých osôb a zabezpečí skutočnú nápravu nevyhovujúceho stavu.
    Ďalej pani Fašungová konštatuje, že zo strany kompetentných ide o absolútnu ignoráciu "jej prípadu", a pritom sú to osoby, ktoré sú platené z peňazí daňových poplatníkov. A pýta sa, ako je možné, že nikomu nevadí, že splašky vsakujú do pôdy, čím priamo ohrozujú životné prostredie; a pretrváva reálne nebezpečenstvo, že sa tam niekto utopí.
    Pripadá si ako v Kocúrkove a už naozaj nevie, ako ďalej.

    Vážená pani Fašungová! - Vy predsa nežijete v Kocúrkove, ale v Alekšinciach-Lahniach, tesne pri pomedzí nitrianskeho a trnavského samosprávneho kraja. Mal som problém nájsť vašu obec na mape.
    Myslím si, že všade - v každej obci - nemôže byť starosta ten "chytrák", čo sa vypočítavo nechal zvoliť do samosprávnej funkcie, zabezpečiac si tak živobytie, a občania tí "hlupáci", čo ho volili.
    Popravde, zrejme to nebola vaša povinnosť unúvať rôzne inštitúcie s tým, že "vy máte nejaký problém". Lebo pre oné inštitúcie nie ste rovnocenným partnerom pre nejaké rokovania vy, ale váš (obcou splnomocnený) zástupca - pán starosta, zaštítený váhou svojho úradu.
    Ja si viem predstaviť, že aj pán starosta má nejeden problém, a to s jediným spoločným menovateľom - financiami. Starostov, boriacich sa s nedostatkom finančných prostriedkov, máme prinajmenšom v polovici slovenských obcí. Nedostatok financií však nie je dostatočná výhovorka pre starostovskú nečinnosť. O tomto pretrvávajúcom smutnom jave (finančnom nedostatku) predsa vedeli prinajmenšom všetci opätovne kandidujúci starostovia, a to už pred poslednými komunálnymi voľbami.
    Svoj plat (alebo odmenu) si pán starosta (či konkrétnou agendou poverený miestny poslanec) zaslúži len za naozaj vynaloženú námahu. Viem, sú výnimky, ale vo väčšine obcí sú v obecnej pokladni aspoň peniaze na úhradu starostovho platu a nákladov na samosprávu. Ak by hneď na nič iné v obci nezostávalo, starosta by sa mal pokúsiť potrebné financie "vydupať" vlastnou aktivitou, a je jedno, kde a ako: Či už bude unúvať nadriadené orgány, "žobrať o eurofondy, nórske fondy (alebo akékoľvek iné fondy či granty)" alebo žiadať o výpomoc miestnych podnikateľov.
    Až keď nič z týchto možných aktivít neskončí želaným výsledkom, potom mu nikto uznanlivý nemôže uprieť právo spokojne spávať.
    Nemusí mať každý starosta také "kvality" ako trebárs starosta v Spišskom Hrhove (pán Vladimír Ledecký; pozri napr.: https://www.etrend.sk/ekonomika/spissky-hrhov-ako-podnik-starosta-ako-topmanazer.html), ale snažiť by sa mal každý z nich, vrátane pána starostu v Alekšinciach.

    Ja osobne si nespomínam, že by som niekedy v živote počul o Alekšinciach. A dnes, kvôli nejakej zanedbanej žumpe, píšem o nich článok na blog - pre (možno) stovky čitateľov. Ale, môže sa stať, že, kvoli liknavosti obecného zastupiteľstva, sa prídu na ňu pozrieť (s kamerou) aj - napríklad - z markízackého Reflexu alebo publicisti RTVS, z pravidelnej relácie Občan za dverami. V tom prípade sa, z televíznej obrazovky, dozvedia o "fontánizujúcom" dive v Alekšinciach desaťtisíce televíznych divákov.
    Pochybujem síce, že by Alekšince svojím "divom" mohli tromfnúť Kakaovník v hypotetickej Hornej Dolnej, ale jeden nikdy nevie. Obidva fenomény majú "približnú" spojitosť v základe detského slova "kaka...ť".
    Kvôli tomuto článku som si našiel aj webovú stránku obce. Je celkom pekná.
    Všimol som si na nej rubriku ODKAZ PRE STAROSTU, ktorá vyzýva nahlásiť (nejaký) podnet. V súvislosti s príslovím "Stokrát nič - umorilo vola", napadlo ma skúsiť malý experiment. -
    Prosím všetkých ochotných čitateľov, aby vošli na webovú stránku

    http://www.aleksince.sk/obec/

a aby do okienka "Odkaz pre starostu - nahlásiť podnet" napísali trebárs:

    Pán starosta, čo tá žumpa?


    Ak sa navŕši čo len niekoľko desiatok podnetov rovnakého znenia, určite si pán starosta zistí (resp. spomenie), o ktorú to že žumpu sa jedná.
    V mene pani Fašungovej, ďakujem všetkým dopredu za porozumenie.
    O výsledku tohto experimentu vás budem (pochopiteľne, s určitým odstupom času) informovať.

 

    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?