Trestné oznámenie na známeho "neznámeho páchateľa". VZOR

Autor: František Cudziš | 15.7.2017 o 3:49 | Karma článku: 5,11 | Prečítané:  1729x

    Ako som sľúbil, podal som trestné oznámenie na firmu ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE, s.r.o. Nová Dubnica. Pre inzeráty s nepravdivým a zavádzajúcim obsahom, ktoré sú tiež dôkazom toho, že žijeme v dobe kultúry podvodu.

    V diskusii k článku "Novodubnickí podvodníci si nedajú povedať! Čo na to prokurátor?" sa vyskytol príspevok, na ktorý mi nedá nezareagovať. - Citujem:

    » Ale si sa nám Ferko rozkokošil. Čo ti urobila tá milá usmievavá, sympatická stará pani, že si na ňu taký zlý?

    Ona je celkom korektná. Ponúka v inzeráte ilúziu, každý vie, či aspoň tuší, že ide o čisté klamstvo, ale ak mu to potešenie z veštenia, za ti peniaze mu to stojí....A hádam nikomu nemieri na hlavu zbraňou, čo sa v iných nižšie uvedených prípadoch nedá celkom povedať!

    Prečo si si vybral akurát tú najslabšiu a najmenej chamtivú? Rozoberme si to.

    Čo tak vytunelovanie miliárd od občanov prostredníctvom:
- rôznych "Lietadiel" a neziskových spoločností, pôžičkární, úžerníkov....?
- zástupcov cirkví a siekt?
- sľubov politikov a následným tunelovaním štátneho rozpočtu?
- rôznych nadácií, zbierok, mimovládok, lotérií....?
- rôznych verejných podvodníkov, klamárov, manipulantov....?
- drobných podvodníčkov, žobrákov, zamestnancov mrhajúcich pracovným časom a majetkom podnikateľa....?
- pavedeckým výskumov rôznych nerozumných hlúpostí, zneužívaním grantov, dotácií, príspevkov,,....?
- štátneho výpalníctva ( posväteného zákonmi ) pomocou daní, odvodov, príspevkov, poplatkov, dotácií...?

    Ostatne aj ty verejne prezentuješ nejaké fyzikálne teórie. Nebudem teraz polemizovať, či sú pravdivé alebo nie. Ale ka sa ukáže, že sú klamstvom zavrieme aj teba ( hoci okamžite neviem napísať, aký finančný prospech a finančnú škodu si svojimi teóriami spôsobil ) ?

    Čo keby si nechal tú milú starenku na pokoji a pustil sa miesto toho do štátu a jeho tendrov? Tam sa tvoja matematika výborne uplatní!

    Napríklad čo tak prepočítať, prečo sa dotujú handlovskí baníci takou obrovskou sumou, že by bolo výhodnejšie bane zatvoriť, neohrozovať život baníkov v bani a občanov zosuvmi, ale vyplácať ich kráľovsky z dotácie a ešte aj ušetriť?

    A čo sa matematicky stane z peniazmi, keď sa starostlivo zabalia do alobalu! Zmiznú? Nezmiznú?
Matematický zápis transakcie znie:

    X . alobal = 0 / euro /

    (Prosím ťa, skontroluj to po mne, či som rovnicu zostavil správne!)

    13.07.2017 6:19 jaronpb « Koniec citovania.
 
    Hovorí sa: Zlodej kríčí - Chyťte zlodeja!
    Preto, aj keď s mnohým z tohto príspevku bezvýhradne súhlasím,     som vo svojej odpovedi na uvedený príspevok položil otázku "pro-forma": "Jaronpb", nie ste náhodou provokatér "naviazaný" na predmetnú novodubnickú eseročku?

    Je relatívne ľahké spísať zoznam "prešľapov" na Slovensku, ktorých sme všetci svedkami. Ale presadiť nápravu - to je už o niečom celkom inom.
    Keď som v rokoch 1990 - 1991 navštevoval vybrané školenia SAIA-SCTS (= Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor) pre členov mimovládnych organizácií v Poprade a v Banskej Bystrici, v súvislosti s tvorením grantových projektov nám lektori opakovane prízvukovali - vštepujúc do pamäti - aby sme sa nepokúšali o (nereálne) riešenia rozsiahlych, ba až globálnych problémov, ale aby sme sa snažili realizovať zámery, primerané našim schopnostiam a najmä možnostiam (materiálnym i finančným, aj v závislosti od dostupných ľudských zdrojov).
    Preto ma darmo "jaronpb" vyzýva, aby som nechal tú milú starenku na pokoji a pustil sa miesto toho do štátu a jeho tendrov.
    Ja predbežne ostanem pri novodubníckych podvodníkoch, nespustím ich z merku, dokedy budem vládať a budem sa snažiť robiť všetko preto, aby od podobného konania - ako s tými inzerátmi - upustili.
    A ani toto nie je malá úloha pre jedného človeka. Zišla by sa pomoc aj iných ľudí. Ale nie takých, ktorí napríklad chodia len tam "protestovať" (je jedno proti čomu), kde im organizátori zabezpečia zábavu, napríklad vystúpenie nejakej hudobnej skupiny.
    Lebo poriadnym ľuďom, ktorí myslia svoj protest "smrteľne" vážne, sa nejedná o nejakú zábavu - tá problémom, proti ktorému protestujú, nepohne ani o piaď.
    Organizátori však tušia, že bez účasti "zabávačov" by sa na akcii nezišla ani polovica ľudí. Ale im sa jedná predovšetkým o účasť.
    Ak je to však naozaj tak, taký protest je v podstate fingovaný - takrečeno "stojí na vode". Ako sa ľudia (i kvôli tej zábave) zídu, tak sa aj rozídu. A, ak si odmyslíme zopár dramatizovaných reportážií spravodajcov a dodatočných komentárov kadejakých anál-itikov, neudeje sa nič tak dôležitého, čo by mohlo otriasť cynickým pokojom garnitúr, proti ktorým bol protest zorganizovaný.
    Všetci to (dobre) vieme.
    Aj "oni" to vedia, ale nič nepovedia. "Oni" svoje činy nearanžujú, ale pragmaticky realizujú. Kým "im" jedno "svinstvo" ktosi odhalí, päť iných už potajme prebieha a zo dvadsať ďalších sa plánuje.
    Preto je to na Slovensku tak, ako to je. (A ešte dlho asi aj bude.)

    Majúc toto všetko na zreteli, nevypisujem ani ja len podaromnici na blogu, ale dnes som - ako som sľúbil v poslednom svojom článku - zdvihol toto... svoju igelitku s "fasciklom" a šiel som podať na políciu trestné oznámenie na novodubníckych podvodníkov, ktorí si nechcú dať so svojím "pod...nikaním" na úkor naivných ľudí pokoj.
    Niekto mi možno namietne, že sa zbytočne namáham, pretože podávať inzeráty s planými sľubmi (jedni!) a brať peniaze za ne (druhí!) nie je trestný čin.
    Všetci sa predsa dobre pamätáme, ako sa nám novozvolení politici smejú po voľbách všetkým do tváre, že čo vlastne chceme? - Predvolebné sľuby predsa nie sú právne vymáhateľné! To je naša chyba, že sme im (opäť) uverili.
    Ale v našom právnom systéme je (kdesi) "zakotvené" všeobecné ustanovenie, že každý je povinný odvrátiť (akékoľvek) hroziace nebezpečenstvo, aj keď ho sám nespôsobil a ani nič nehrozí jemu ale druhým. Tejto povinnosti je zbavený, len ak by ohrozil pri odvracaní nebezpečenstva sám seba.
   
    Aby som uľahčil polícii prácu, naformuloval som si dopredu predmet a odôvodnenie trestného oznámenia na počítači a tento hotový text som niesol so sebou na USB-kľúči rátajúc s tým, že si ho na polícii prípadne prispôsobia podľa svojich potrieb.
    Jednalo sa o tento text. -

    Podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý je zodpovedný za opakované uverejňovanie inzerátov v mene firmy ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE, s.r.o, 018 51 Nová Dubnica, obsahujúcich očividne nepravdivé údaje a navádzajúcich ich čitateľov na neuvážené konanie.

    Predmetné celostranové inzeráty som mal možnosť vidieť v periodikách:
1. Nový Čas Nedeľa, 2.7.2017, str. 5,
2. Rytmus života č. 18/2017, str.2.

    Obidva zmienené inzeráty prikladám k tomuto trestnému oznámeniu ako prílohy.

    Obidva inzeráty majú rovnaké znenie, ktoré obsahuje tieto najpodstatnejšie závady:

    a) Objektívne neexistuje fenomén, označovaný v predmetných inzerátoch pojmom "magnetizmus na peniaze".
    b) Taktiež objektívne neexistuje matematický konštrukt, tzv. "delfská tabuľka", s údajne "magickými" vlastnosťami. Ani všetky čísla (konkrétne čísla mimo zvolenej uhlopriečky) v nej, označené symbolom štvorlístka a vydávané za tzv. "zlaté kľúče", nemajú v inzeráte deklarované vlastnosti.
    c) Tvrdenie v znení - citujem: "Môžem vás urobiť bohatými a zabezpečenými na celý zvyšok vášho života." je vyslovene účelové a zavádzajúce. V kontexte s ostatným obsahom inzerátu sa nikto za podobný sľub nemôže zaručiť.
    d) Súčasť inzerátov, tzv. KUPÓN ZADARMO, neupozorňuje potencionálneho záujemcu o kontakt s vyššie uvedenou novodubnickou firmou, že obsahuje špeciálny trojriadkový text pozdĺž pravej strany. Tento právne formulovaný, avšak nejednoznačný text (dvakrát obsahujúci chybný údaj v označení zákona na ochranu osobných údajov; namiesto zákona č. 428/2002 Z.z. uvádza neexistujúci zákon č. 428/202 Z.z.) je vyhotovený tak malým písmom, že ľudia s chybou zraku ho ani nemusia nepostrehnúť (resp. ho postrehnú, ale nemusia byť schopní ho prečítať; v krajnom prípade sa môžu domnievať, že ide o akúsi ozdobu plochy tzv. KUPÓNU ZADARMO - po vyplnení požadovaných osobných údajov a po ich potvrdení vlastnoručným podpisom - určenej na vystrihnutie a odoslanie na uvedenú adresu.

    e) Inzerát nikde výslovne neupozorňuje, že tzv. KUPÓN ZADARMO takým činom predstavuje doklad, ktorý po vlastnoručnom podpísaní záujemcom, nadobudne dôležité - ale záujemcom možno ani netušené - právne účinky.
    f) Inkriminovaný drobný text na tzv. KUPÓNE ZADARMO navodzuje zdanie, že súhlas s právnymi účinkami kupónu možno hocikedy písomne odvolať. Je však možné, že dvakrát v tomto texte obsiahnutý chybný údaj v označení zákona na ochranu osobných údajov - namiesto zákona č. 428/2002 Z.z. sa tu uvádza neexistujúci zákon č. 428/202 Z.z. - môže spôsobiť praktickú nevypovedateľnosť podpisu.

    Osobne sa nazdávam, že aspoň niektoré z uvedených bodov - ak nie všetky - sú dostatočným dôvodom na to, aby boli predmetné inzeráty považované za dôkaz konania, ktoré je v rozpore minimálne s tzv. "dobrými mravmi" v obchodnom alebo spoločenskom styku.
    Ďalšie momenty, upresňujúce závadnosť uvedených inzerátov, som už uviedol v blogoch na SME.sk, v ktorých som sa snažil verejnosť pred neuváženým kontaktom s firmou ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE, s.r.o. Nová Dubnica.

    Jedná sa o tieto blogy:

1. Žijeme v dobe kultúry podvodu
https://cudzis.blog.sme.sk/c/456892/zijeme-v-dobe-kultury-podvodu.html

2. Novodubnickí podvodníci opäť v akcii
https://cudzis.blog.sme.sk/c/458894/novodubnicki-podvodnici-opat-v-akcii.html

3. Novodubnickí podvodníci si nedajú pokoj! Čo nato prokurátor?
https://cudzis.blog.sme.sk/c/459491/novodubnicki-podvodnici-si-nedaju-pokoj-co-nato-prokurator.html

 


    Podpísaný: František Cudziš

 

    Prílohy:

Príloha č.1. - Tzv. štvorstrana z periodika Nový Čas Nedeľa, vyd. 2.7.2017, obsahujúca str. č.5, 6, 35 a 36. Predmetný inzerát sa nachádza na celej ploche str. č.5.

Príloha č.2. - Tzv. štvorstrana obálky týždenníka Rytmus života, č. 28/2017, vyd. 12.7.2017, obsahujúca titulku týždenníka a príslušné strany. Predmetný inzerát sa nachádza na celej ploche str. č.2.


    Na polícii ma prijali s porozumením a jednali so mnou slušne.
    Zaujímalo ich tiež to, či som bol zo strany tej novodubnickej podvodníckej eseročky aj ja nejako konkrétne poškodený.
    (Podotýkam, že toto je moja vlastná formulácia. Ohľadom danej firmy, okrem mňa, na polícii nikto nevyslovil žiaden hodnotiaci názor.)
    V zápisnici o trestnom oznámení sa len konštatuje - citujem:
"Ja (František Cudziš) som toto oznámenie prišiel podať z dôvodu ochrany ostatných ľudí, ktorí si nemusia uvedomiť riziko."

    Ak som aj vyššie príkladom napísal, že mnoho ľudí sa zúčastňuje na protestoch viac-menej zo zvedavosti alebo ako zábavy chtiví diváci, predsa nepochybujem, že sú tam aj úprimne pohoršení ľudia, ochotní urobiť "pre vec" aj viac, len keby vedeli čo.
    A títo ľudia uvažujú trochu odlišne od oných prvých - uvažujú výlučne racionálne. Povedzme podobne ako ja.
    Keď sa na mňa obráti nejaká mimovládna organizácia so žiadosťou o príspevok, neodmietnem ju (a určite ani mnohí iní, ktorí sa nemôžeme veľmi "rozhadzovať"). V poslednom čase ma opakovane kontaktovalo občianske združenie ČERVENÝ NOS (Clown Doctors) tým spôsobom, že do obálky bol pribalený "podarúnok" pre adresáta.
    Človeka poteší, keď mu ktosi dopredu - trebárs aj takto - naznačuje svoju vďačnosť za prípadný príspevok. Ale keď mi poslali výročnú správu, na kvalitnom papieri a výtvarne perfektne upravenú, naštvalo ma to.
    Ak niekam (dobrovoľne) posielam svoje peniaze, predpokladám, že budú vynaložené účelne a vďačnosť sa rozumie samo sebou. Ak sa ich časť spotrebuje na "luxusnú" výročnú správu, pre to pochopenie nemám. Jedine, ak by ten výtvor bol tiež špecifickým sponzorským darom občianskemu združeniu.
    Nejako takto treba uvažovať, ak chceme dokázať niečo, čo naozaj stojí za reč.
    A netreba sa rozpakovať požiadať o pomoc aj iných slušných ľudí, ak to môže zvýšiť šance na úspech nášho snaženia.
    Skutočným cieľom môjho terajšieho snaženia nie je dostať niekoho z Novej Dubnice do basy. To by bolo len riešenie jedného následku - bez odstránenia príčiny.
    Uspokojil by som sa aj s prokurátorským napomenutím (ak je to pri stave slovenského práva vôbec možné) inzertným oddeleniam redakcií tých periodík, ktoré podobne nehorázne inzeráty (za tiež nehorázne sumy) zverejňujú a sprístupňujú ich tak potencionálnym obetiam podvodníkov (nie len z Novej Dubnice).
    Keď by bolo zakázané prijímať a zverejňovať inzerciu podobného druhu (so závadným obsahom), odstránila by sa tým príčina (aspoň niektorých) objektívnych problémov mnohých naivných ľudí. Vždy je to efektívnejšie, ako potom pomáhať chudákom - obetiam týchto podvodov - každému osve.

    To je dôvod, prečo vás prosím, vážení čitatelia, aby ste - aspoň niektorí rozhodnejší a v svojom konaní dôslednejší od iných - podali podobné trestné oznámenie za podvodné inzeráty novodubnickej firmy ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE, s.r.o.
    Naozaj to nie je veľa námahy.
    Postačí, keď si skopírujete patričnú časť tohto článku a zájdete na miestnu políciu podať podobné trestné oznámenie. Taký počin je hodný omnoho viac ako uznanlivý diskusný príspevok k článku.     Žiadne bla-bla-blá sa totiž nevyrovná konkrétnemu činu.
    Tým sa môj osamotený "hlas volajúceho v (morálnej) púšti" umocní a súbeh viacerých trestných podaní potom možno viac zaváži pred kompetentnými úradmi.
    Za ústretovosť a pochopenie dopredu ďakujem.

 


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Európa je civilizácia fake news (píše Michal Havran)

Rimania označili zmŕtvychvstanie ako prvý hoax.


Už ste čítali?