Príbeh jedného kostola IV.

Autor: František Cudziš | 21.7.2017 o 2:20 | Karma článku: 9,74 | Prečítané:  275x

Kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci predstavuje pre centrálnu časť oblasti Vysokých Tatier, ktorú navštevuje mnoho domácich i zahraničných turistov, medzi nimi aj duchovne založených, dôležitý kultúrny i spoločenský prínos.

    Článok nadväzuje na články [1], [2], [3] a [4]. Je časťou seriálu, ku ktorej - na rozdiel od iných - nemám čo pridať vlastné. Kým predtým som, s použitím autentických údajov - najmä objektívnych údajov technickej (a im podobnej) povahy - ktoré sa stali prirodzenou súčasťou popisu - popisoval dlhšie časové obdobia, táto časť chce podať opis len jedného-jediného dňa. Ale zato výnimočného. Dňa, veľmi slávnostného a významného v živote farníkov tatranskej farnosti.
    Na slávnosti, ktorej je (z príležitosti jej 15. výročia) tento článok venovaný, som osobne nebol. O to viac je to obtiažnejšie. Som dosť odkázaný čerpať predovšetkým opäť zo "základného" zdroja [5], predstavujúceho v tomto ohľade naozaj bohatú (ak nie najbohatšiu) studnicu informácií o tejto udalosti.  Iný zdroj, napríklad pohľad na vtedajšiu slávnosť z pera Mariána Gavendu [6], to len potvrdzuje.
    Posviacky kostola sa zúčastnili moji nebohí rodičia i súrodenec. V živote mojej mamy, ktorá umrela ešte v tom istom roku (2002), to bol isto jeden z tých krajších dní, ktoré jej ešte zostávali. A otec, ten mohol byť právom hrdý na svoju účasť pri práci, ktorá sa týmto úspešne zavŕšila. Keď logika veci končí jednu kapitolu - vznik nového kostola, plynule prechádza do druhej kapitoly jeho príbehu - do obdobia užívania v duchu jeho účelu.
    Preto, pre mňa osobne, je tento článok aj spomienkou na mojich rodičov, ktorým chcem i pri tejto príležitosti a takýmto spôsobom vzdať svoj hold.  

    Posviacka kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci pred 15-timi rokmi

    Farár Štefan Mordel píše:
    » Konečne nadišiel dlho očakávaný deň posviacky kostola. Takýto deň vo farnosti je naozaj mimoriadny. Nezažije ho každá generácia, pretože kostoly sa stavajú zriedka. Kostol je pre mnohé generácie. Keďže však počas nadvlády komunistického režimu nebolo možné postaviť žiaden kostol, dokonca nebolo možné postaviť ani len kríž na verejnom priestranstve, preto sa počas tých štyroch, či piatich desaťročí nahromadilo množstvo požiadaviek na výstavbu nového kostola. ...
    Bolo mi jasné, že tento kostol akoby dostával do vienka svoje vlastné poslanie.
    Do Vysokých Tatier prichádza mnoho ľudí nielen zo Slovenska a z Európy, ale aj z celého sveta. Preto môže byť novým podnetom a výzvou k tomu, aby si súčasný človek uvedomil načo je tu na svete, načo žije, aký význam a zmysel má jeho život, k čomu smeruje a pod.
    kostol na výšinách, v horách, je ako maják, ktorý ukazuje na prístav, ktorý človek môže nájsť iba (alebo aj) v Bohu.

     Posviacku kostola vykonal kardinál Jozef Tomko.
     Spolu s ním boli aj diecézny biskup František Tondra, pápežský nuncius Henrich J. Nowacki, pomocný spišský biskup Andrej Imrich, pomocný biskup trnavský Dominik Tóth a mnohí kňazi z blízkeho okolia, ako aj mnohí hostia.
    Posviacka kostola sa konala v sobotu 13. júla 2002 o 10. hod. Vstup do kostola bol na miestenky, pretože bolo mnoho pozvaných hostí, ktorí by sa ináč do kostola nedostali. «

 

    (Určite to však bolo aj z bezpečnostných dôvodov, vzhľadom na na osobnú účasť vysokých štátnych predstaviteľov. Slávnosti sa napríklad zúčastnili aj vtedajší prezident SR Michal Kováč s manželkou Emíliou, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský, minister vnútra SR Ivan Šimko. - Pozn. autora.)

 

    » O poriadok sa postarali usporiadatelia, ktorí aj usadzovali ľudí podľa miesteniek v kostole.
    Celý obrad slávnostnej posviacky kostola prenášala aj Slovenská televízia (STV), takže na tejto mimoriadnej udalosti v našej farnosti sa cez televíziu mohlo zúčastniť celé Slovensko. ...
    Obrady posvätenia sú krásne a dojímavé. Svätiteľ prichádza v sprievode ostatných biskupov, kňazov a asistencie ku hlavnému vchodu kostola a tam začína prvý úkon obradu. Diecézny biskup, po úvodnej modlitbe svätiteľa, odovzdá kľúče miestnemu farárovi, ktorý otvorí kostol a všetci prítomní v slávnostnom sprievode vstupujú do kostola. «
    
    Štefan Mordel popisuje priebeh obradov úplne detailne. Ja sa sústredím viac na (nadčasové) posolstvá, ktoré tam vtedy zazneli a sú tiež zaznamenané jeho perom. [5].
    Po úvodných modlitbách nasledovala druhá časť obradu posvätenia chrámu, liturgia slova.

  

    V kázni pán kardinál Tomko pripomenul, že práve pred dvoma týždňami bol svätiť kostol na ďalekom Sibíri, kde ho postavil známy slovenský kňaz. Potom sa obrátil ku zhromaždeným veriacim a povedal:


    "Dnes sa opakuje znovu to isté, kde sa tešíte z nového Božieho domu tu, pod vysokými štítmi Tatier, ktoré svojou výškou a majestátnosťou dvíhajú nášho ducha do výšav k Bohu. Keď vystúpime do určitej výšky, potom sa pred nami i pod nami rozšíri nádherný pohľad do nekonečného priestoru. Odtiaľ sa nám všetko zdá veľmi malé. Tam však môžeme cítiť blízkosť Božiu. ... Preto sa i vy právom tešíte, vaša radosť je veľká, nesebecká. S vami sa tešia aj mnohí hostia a turisti, ktorí vstúpia do tohto domu. Verím, že sa z tohto chrámu teší aj nezabudnuteľný spišský biskup Ján Vojtaššák, ktorý na nový farský kostol pamätal aj vo svojom testamente, ktorý napísal 2. februára 1964 krátko pred svojou smrťou v Senahraboch. Dnes sa jeho plán splnil. Verím, že jeho duch je tu s nami a podieľa sa na našej radosti."


    Vo svojom príhovore otec kardinál poukázal na to, že tento chrám nie je hocijaký, nie je samoúčelný, nie je tu sám pre seba, ale má dôležitú funkciu. Že je to Boží chrám, ktorý slúži ľuďom, má ich formovať a pretvárať v šľachetnejšie bytosti. Nechajme však počuť jeho samého:
    "Neoslavujeme však len stavbu, umenie, mozaiku, kríž. Chrám má svoju veľkú symboliku; má slúžiť nato, aby vybudoval z vašich sŕdc Božie chrámy. Cieľ tejto stavby je, aby ste sa stali lepšími ľuďmi, aby sa každý z vás stával lepším človekom..." «

    Po skončení náboženských obradov, z ktorých mal každý vlastnú symboliku, nasledovali príhovory.

    » Ako prvý sa prihovoril diecézny biskup Mons. František Tondra, ktorý vyzdvihol význam tohto chrámu v centre turistického ruchu a v mieste mnohých sanatórií, kde ľudia hľadajú odpočinok aj zdravie. Poukázal na to, že tento nový kostol bude pre mnohých dobrou príležitosťou na duchovné pookriatie.
    Ďalším rečníkom bol apoštolský nuncius Henrich J. Nowacki, ktorý prejavil radosť nad tým, že vo Vysokých Tatrách vznikol nový chrám, ktorý bude iste na veľký úžitok všetkým, ktorí v tejto tatranskej farnosti žijú i do nej prichádzajú. Zároveň vyjadril aj obdiv nad tým, že veriaci spojili svoje sily a vybudovali toto krásne dielo.

    Napokon sa poďakoval miestny správca farnosti Štefan Mordel všetkým, ktorí pomáhali budovať toto dielo. Najprv svoju vďaku adresoval diecéznemu biskupovi, ktorý dielo podporoval a pomáhal podľa svojich možností pri jeho realizácii. Poďakoval sa ďalej mnohým, ktorí z vlastných prostriedkov prispeli na tento chrám. Tiež sa poďakoval priateľom z Nemecka, ktorí svojou veľkodušnosťou podporovali toto dielo. «

 

    F O T O G A L É R I A
  

 

 

 


    Slávnosť skončila. Z novostavby sa stal Boží chrám, ktorý zostáva a svedčí o odvahe a obetavosti jeho budovateľov.
    Chrám predstavuje určitú paralelu k horám, na ktorých úpätí vznikol. Hovorí sa, že ľudia (na svet) prichádzajú i odchádzajú, ale hory sú tu večne.
    Deň 13. júla 2002 bol vyvrcholením všetkých snáh budovateľov kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, a preto určite zostane v trvalej spomienke, zapísaný hlboko v srdciach všetkých, ktorí ho budovali alebo podporovali svojimi obetami.

    Skutočnú hodnotu počinu, ktorý tento kostol - ako materiálny produkt aj nezmerného duchovného úsilia - predstavuje, ozrejmí napríklad porovnanie s históriou vzniku predošlého tatranského farského kostola v starom Smokovci, ktorú nájdeme trebárs v [7], v časti Cirkev.
    Z dôvodu tzv. "čitateľského komfortu" som ho čitateľom skopíroval. -

    Kostol v Starom Smokovci je postavený vo vysokohorskom alpskom štýle so svojim charakteristickým hrázdeným murivom. Štíty kostola sú bohato vyrezávané a zdobené. Strecha tvorí zároveň aj klenbu kostola. Architektúra je komponovaná v neogotickom štýle a svojou kompozíciou vynikajúco zapadá do vysokohorského prostredia. Je ozajstným skvostom a patrí medzi najkrajšie stavby nielen v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých Tatrách.
    Kostol dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888.
    Projekt vyhotovil architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty.
    Staršia kaplnka zasvätená sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi, ktorú dal postaviť spišský veľprepošt Biacovský, už dlhší čas nevyhovovala na bohoslužby kvôli malej kapacite.
    Vnútorné stolárske práce boli zadané renomovanej firme G.A. Weisz, ktorá medzi iným zariadila kostol v Dolnom Kubíne.
    Budova kostola stála 15 000 Florénov.
    Slávnostná posviacka kostola sa uskutočnila 26. augusta 1888.
    Kostol bol postavený v alpskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrázdené murivo. Steny kostola boli pomaľované sýtymi farbami znázorňujúce závesy navlečené na krúžkoch na tyči, pričom prevládala farba bordovo červená a modrá. Medzi drevenými konicami na stenách boli vymaľované svetložltou a hnedou farbou rovnoramenné kríže. Kostol bol vymaľovaný tak preto, aby steny pohlcovali čo najviac svetla, keďže okná sú pomerne veľké a preto prepúšťali veľa svetla.
    V roku 1977 sa začali realizovať' farebné vitráže, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou. Vitrážami boli postupne až do roku 1979 osadené všetky okná, takže bolo potrebné kostol nanovo vymaľovať a ošetriť zvonka aj zvnútra.
    Steny boli vnútri natreté na bielo a vtedy vynikla skutočná krása drevenej konštrukcie, ktorá vytvára nádherný veniec po celom obvode kostola. Predtým sýte farby na stenách túto drevenú konštrukciu úplne potlačili.
    Na oltári je socha gotickej madony z Ruskinoviec, ktorej originál je teraz v Národnom múzeu v Bratislave.
    Kostol je zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie, odpustová slávnosť sa slávi 8. decembra.
Farnosť Vysoké Tatry bola zriadená spišským biskupom Jánom Vojtaššákom 1. júla 1943. Farským kostolom sa stal kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Starom Smokovci.
    V rokoch 1997 – 2002 bol postavený nový kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, ktorý bol vyhlásený diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom pri slávnostnej posviacke 13. júla 2002 za farský.
    Vo farnosti pôsobia v súčasnosti traja kňazi, čiže farár s dvoma kaplánmi Farnosť má približne 3900 veriacich kresťanov katolíkov.


    Pokračovanie.

 

    Pramene:

[1] 15. výročie vysviacky kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci
https://cudzis.blog.sme.sk/c/459746/15-vyrocie-vysviacky-kostola-sv-petra-a-pavla-v-novom-smokovci.html

[2] Príbeh jedného kostola I.
https://cudzis.blog.sme.sk/c/459858/pribeh-jedneho-kostola-i.html

[3] Príbeh jedného kostola II.
https://cudzis.blog.sme.sk/c/459928/pribeh-jedneho-kostola-ii.html

[4] Príbeh jedného kostola III.

[5] Štefan Mordel: Farský kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, 2012, ISBN 978-80-970944-1-6

[6] http://www.katolickenoviny.sk/30-2002-tatry-vyrastli-az-do-neba/

[7] https://sk.wikipedia.org/wiki/Starý_Smokovec

 


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Európa je civilizácia fake news (píše Michal Havran)

Rimania označili zmŕtvychvstanie ako prvý hoax.


Už ste čítali?