Príspevok - väčší ako malý - k reforme, menšej ako veľká

Autor: František Cudziš | 14.9.2017 o 12:37 | Karma článku: 5,62 | Prečítané:  231x

    Začal nový školský rok a veľká školská reforma, v prevedení "ministerského profesora", ktorý "bol odplávaný", sa zmenila len na akúsi "šuflíkovú" či "nástenkovú" reformu. V tejto situácii opäť prichádzam so svojím podnetom.

    Ako som už písal, minulý rok som sa rozhodol osobne prispieť k úspechu obdobia slovenského polročného obdobia predsedania Európskej únii zverejnením náčrtu teórie kozmodriftu, ktorá môže predstavovať základ nového vedného odboru, tzv. koncepčnej fyziky.
    Nejedná sa o maličkosť.
    Ako taká má potenciál zvýšiť renomé slovenskej vedy vo svete.
    Detailnejšie rozpracovanie niektorých momentov, ktoré naznačuje, predstavuje príležitosť na vlastnú odbornú kariéru aj pre desiatky až stovky mladých ľudí zo Slovenska, ktorí sa takto ocitajú "pri prameni" nových myšlienok.
    Naši vedci zo SAV tiež mohli čo-to z nových myšlienok okamžite uchopiť a zvýšiť si jednak osobný odborný kredit, jednak - ich pružným posúdením a objektívnym zhodnotením - mohli prispieť k dôstojnejšej prezentácii Slovenska pri jeho prvom (a možno aj poslednom) predsedníctve v Rade EÚ.
    Potenciál tejto teórie, vhodný na využitie v politickej oblasti, by som ani nemal spomínať, lebo už vtedy som pochyboval či máme nejakého takého šikovného, že by mu to - ako sa hovorí - "došlo".
    Vidiac však bombastické predstavovanie slovenského loga pre obdobie nášho predsedníctva, už som tušil, ako to skončí. (Škandálmi okolo prípravy tohto "projektu".)
    Na Slovensku je to (zatiaľ) tak!

    Druhou vhodnou príležitosťou na okamžité (prakticky "beznákladové") využitie potenciálu teórie kozmodriftu sa javila, tentoraz ohlasovaná už len bombastickými slovami, Plavčanova - od počiatku samostatnosti Slovenska údajne najväčšia - školská reforma.
    Ako sa dalo čakať, skončí pravdepodobne ako všetky predošlé reformné pokusy.
    (Podobne sa dá predpokladať, že najnovšia - 19. v krátkej histórii SR! - ministerka školstva skončí približne rovnako ako všetci jej predchodcovia.)
    Aby sa nepovedalo, učiteľom sa niečo pridá na výplate, na povzbudenie vydržať túto mizériu ešte zopár ďalších rôčkov. A to bude asi tak všetko.
    Ale toto nezariadil "ministerský profesor".
    To bolo naprojektované už na začiatku vládnutia v tomto volebnom období, pravdepodobne "financmajstrom". - Veď, povážme len:
    Vláda sa nebránila zvyšovať učiteľom platy, ale ako? Vždy k počiatku (nie kalendárneho ale) školského roka. Až zrazu, tesne pred koncom vládneho obdobia, im chcela "prihodiť" na plate aj na začiatku kalendárneho roka, teda len po štyroch mesiacoch od posledného zvyšovania platov.
    Samozrejme, veď na jar 2020 budú nové parlamentné voľby. A toto bolo už dopredu plánované "gesto" do predvolebnej kampane, motivované zámerom, že "vďační" učitelia ich zato azda budú voliť a dajú im mandát na ďalšie obdobie. V ňom by ich potom mohli naďalej takto "kočírovať".  
    Len dočasne potrvá hrozba, že ... Dobre. Keď ste sa nevzdali práva štrajkovať alebo inak protestovať, nečakajte zvyšovanie platov k prvému januáru 2020!
    Možno očakávať, že tesne pred týmto termínom vláda "otočí" a vyhlási:
    Dobre! - Majte si svoje peniaze... Veď vám patria! (A aj ich asi naozaj "odklepne".)

    Ak sa chcem dožiť toho, aby sa (aspoň) niektoré myšlienky teórie kozmodriftu začali brať vážne a kompetentní sa konečne rozhýbali, nebudem čakať na náhodu. Na náhodu, že sa niektorý slovenský vedátor konečne osmelí a uráči sa vykoktať, totiž, že neexistuje dôvod, prečo by sa nimi nemali zodpovedne zaoberať.
    Určite nie som ďaleko od pravdy, keď predpokladám, že (ako v občianskom, tak aj v "akademickom" živote) mnohých mnohé hnevá.
    Predovšetkým vedci vedia racionálne uvažovať, takže zvažujú mnohé varianty možností, ktoré v ich obore existujú. Preto už  niektorí iste tušia cenu teórie kozmodriftu.
    Ale, pretože vedia racionálne uvažovať - a vidia skostnatené pomery - tušia tiež, že keby tieto nové myšlienky podporili, najskôr by sa na nich naplnilo príslovie, že "čúrať proti vetru sa neoplatí".
    Nové myšlienky sa presadia najskôr až vtedy, keď vymrú ich odporcovia. Na nejakom storočí - skôr alebo neskôr - asi nezáleží. Platí to aj dnes, keď kvalita všeobecného vzdelávania (na Slovensku) viditeľne upadá.
    Načo sa vlastne učiť a bádať sám od seba?
    Prečo by nám nemalo stačiť trebárs markízacke "Dobre vedieť", s rubrikou "Americkí vedci zistili..." ?    

    Ak sa teda naozaj chcem dožiť toho, aby sa (aspoň) niektoré myšlienky teórie kozmodriftu začali brať vážne, naozaj nebudem čakať na nejakú náhodu, ale pokúsim sa otriasť pomocou "formálnych prostriedkov" zaspatými (čo aj) akademikmi, a to v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.

    Oslovil som ministerstvo školstva SR, s určitým podnetom v rámci správneho konania. Ministerstvo zadalo vypracovať odborné stanovisko k podnetu Štátnemu pedagogickému ústavu (ŠPÚ). V tomto stanovisku (324/2017) sa konštatuje, citujem: "S väčšinou Vašich argumentov sa dá z fyzikálneho hľadiska súhlasiť."
    Toto stanovisko mi bolo ministerstvom preposlané, a to bolo z ich strany všetko.
    Proti podobnému postupu som protestoval listom, ktorého znenie som zverejnil aj na blogu, [1].

    Odvtedy sa ohľadom môjho podnetu nič neudialo.
    Ministerskí úradníci zrejme odušu pracovali na ďalších dokumentoch blá-blá-blá-reformy, o ktorej už dopredu viem, že ani zďaleka (ak nakoniec neskončí ako tzv. "šuflíková") nebude ani zďaleka taká veľká, ako ohlasoval z postu odídený "ministerský profesor".
    Dnes už vieme, že (možno iní) iní ministerskí úradníci odušu (spolu)pracovali na nehanebnom projekte zdefraudovania stomiliónov eur z eurofondov, pôvodne určených na podporu vedy a výskumu na Slovensku.
    Proti "dôležitosti" tejto práce nemajú akékoľvek návrhy (ministerstvu neznámej) súkromnej osoby žiaden nárok!

    Za daného stavu vecí predpokladám, že ani samotná ministerka Lubyová nemá reálnu šancu vykonať reálnu "očistu" ministerstva, obrazne povedané - od kaprov, ktoré si predsa sami nevypustia ministerský rybník len preto, že si to pani ministerka (povedzme) želá. Bola by to zrejme situácia nie "všetci za jedného" ale "jeden proti všetkým".
    Moja situácia vo veci daného podnetu je presne takáto - "jeden proti všetkým". Ale je tu malý rozdiel.   Tu sa nejedná o peniaze, ale o poznanie, ktoré môže priniesť hodnotnejší (všeobecný) úžitok ako sú peniaze. Ale až v dlhšom časovom horizonte. Preto nie je - ani z hľadiska "reformy" - zaujímavý.
    Preto mi asi neostáva iné, ako ešte raz oboslať ministerstvo školstva predžalobnou výzvou, aby sa postavili k môjmu podnetu zodpovedne. Ak nie, podľa právneho hľadiska budú vyčerpané všetky možnosti, ako sa vyhnúť súdnemu konaniu vo veci.
    Túto eventualitu som predvídal už v texte, zverejnenom na http:\kozmodrift.sk. A tiež som o nej písal v článkoch [2] a [3].

    O čo pôjde? -

    Pred vyše dvetisíc rokmi starogrécki eleati (filozofická škola, vedená Zenónom z Eley) sa snažili vysvetliť POHYB pomocou POKOJA, a to ich priviedlo do nieriešitelných problémov, tzv. apórií.
    Na základe toho vyvodili záver, že zmysly nás klamú a pohyb neexistuje.

    Podstatne neskôr dospeli (filozofujúci) fyzici k záveru, že POKOJ je len špeciálnym prípadom POHYBU. Mohli sa presvedčiť o tom, že aj tam, kde nevnímajú žiaden pohyb, reálne existuje niečo - energia - ktorá je (potenciálne) schopná uviesť teleso zo stavu (relatívneho) pokoja do stavu (relatívneho) pohybu.
    Ak je však POKOJ len RELATÍVNY, potom každý POHYB musí byť OBJEKTÍVNY (musí mať objektívny základ, príčinu) a musí mať aj OBJEKTÍVNU MIERU.
    Fyzikom sa, napriek úpornej snahe, doteraz nepodarilo zistiť a zmerať čo len jeden objektívny pohyb.
    Napríklad objektívny pohyb našej zemegule.
    Prečo?
    Lebo ho zisťovali na základe svojich nesprávnych predstáv a predpokladov, ktoré vyústili do realizovania napríklad Michelsonovho-Morleyovho experimentu, a tiež viacerých iných.
    Na základe toho "vynašli" rôzne relativistické koncepcie.

    Relativisti dodnes ignorujú OBJEKTÍVNU MIERU POHYBU tým, že sústavne zdôrazňujú, že je to MIERA RELATÍVNA.
    Kde to nejde inak, "transformujú" rôzne fyzikálne veličiny dovtedy, kým nedostanú zhodu teoretických predpokladov s experimentálne zistenými výsledkami. To je základ tzv. "inžinierskeho prístupu" k riešeniu najrozmanitejších fyzikálnych problémov.
    Jeho platnosť je však obmedzená.
    Vysvetľujúc javy, ktoré siahajú za rámec týchto obmedzení, dopúšťajú sa relativisti rôznych absurdností.
    (Rovnica c + c = c, kde "c" je pozorovaná rýchlosť šírenia svetla vo vákuu, je len jedným z okatých protirečení, ku ktorým "inžiniersky prístup" dospel.)

    Pritom, uznávajúc zákon zachovania kinetickej energie, hybnosti (i energie všeobecne), neberú do úvahy fakt (tézu, myšlienku, pravidlo, "zákon"), že CELOK MÁ POVAHU SVOJICH ČASTÍ.
    Ak sú časti objektívne, čo dokazuje skutočnosť, že napr. kinetická energia pohybu, vzťahovaná na ľubovoľnú vzťažnú sústavu (teda relatívne číslo), sa (napriek ľubovoľnej voľbe sústavy) zachováva.
    A zachováva sa aj tam, kde (neviditeľný) pohyb nemožno vzťahovať na (viditeľnú) ľubovoľne zvolenú súradnicovú sústavu. To je napríklad prípad tepla (ale aj tzv. chemickej a elektrickej energie a pod.).
    O teple (a jeho premenách na iné formy energie) možno povedať len to, že jeho množstvo sa (v izolovanej fyzikálnej sústave) zachováva.
    Zákon zachovania energie však platí všeobecne, vzťahuje sa na všetky formy energie a na akékoľvek množstvá energie.
    Energia, vyjadrená relatívnym číslom, má teda objektívny vzťah k nejakému celku konkrétnej veľkosti (celkovej energii pohybu, z ktorého vidíme vždy len relatívny "priemet"), teda k celku, vyjadrenému objektívnym číslom.
    ENERGIA ako fyzikálna veličina teda MÁ OBJEKTÍVNU POVAHU.

    Z toho vyplýva mnoho konkrétnych dôsledkov, ktorých rozpracovanie a detailnejšie pochopenie by mohlo predstavovať potrebný impulz na realizáciu komplexnej reformy - v školstve, vo vede i vo výskume.
    Preto - tento stručne popísaný - príspevok k nejakej, zatiaľ len hypotetickej (školskej) reforme, naviac umocnenej akože eurofondovou podporou slovenskej vedy a výskumu, je v skutočnosti podstatne väčší ako malý.
    A mohol by sa stretnúť aj s náležitým porozumením.
    To by však na Slovensku nesmelo existovať toľko zadubencov (aj s titulmi pred menom, i za ním), ktorým "môže byť nejaké poznanie a potencionálny všeobecný prospech ukradnuté".

 


    Pramene:


[1] Malý príspevok k veľkej reforme
https://cudzis.blog.sme.sk/c/455722/maly-prispevok-k-velkej-reforme.html

[2] Schyľuje sa k "Opičiemu procesu" na slovenský spôsob.
http://cudzis.blog.sme.sk/c/434052/schyluje-sa-k-opiciemu-procesu-na-slovensky-sposob.html

[3] Viac k zamýšľanému súdnemu "Homo-procesu".
http://cudzis.blog.sme.sk/c/434145/viac-k-zamyslanemu-sudnemu-homo-procesu.html?ref=tit

 

 


    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Minúta po minúte: Farmári chceli Pellegriniho, prijal ich prezident Kiska

Prijali aj ponuku ministerky Matečnej, chcú ísť ale všetci.

DOMOV

Traktory v Bratislave. V hlavnom meste protestujú farmári

Traktory sú už zaparkované pred prezidentským palácom.

Komentár Zuzany Kepplovej

Ani farmári, ani učitelia nie sú len malá hlučná skupinka

Protestujúci sa učia jeden od druhého. No a čo?


Už ste čítali?