Prof. Ján Chrapan ml. a CESDEF

Autor: František Cudziš | 17.12.2017 o 9:11 | (upravené 17.12.2017 o 10:45) Karma článku: 3,44 | Prečítané:  578x

    V spomienkovom článku [1] k 1. výročiu smrti prof. J. Chrapana ml. som sľúbil pokračovanie svojich spomienok na spoluprácu s týmto vzácnym človekom. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu fyziky, predovšetkým česko-slovenskej.

    Toto pokračovanie treba chápať ako subjektívne svedectvo jednotlivca ohľadom osobnosti prof. Jána Chrapana ml., ktorého som lepšie poznal v jeho súkromí, väčšinou mimo jeho pracovného prostredia, ako pri nejakých oficiálnych príležitostiach.
    Za neformálny styk s prof. Chrapanom považujem nie len redakčnú a autorskú spoluprácu na aperiodiku slovenských prírodovedcov a technikov "Myšlienky a fakty" (MaF), ale tiež aj spoločnú účasť na Medzinárodných seminároch z dejín fyziky (MESDEF) alebo na iných podujatiach (napr. tzv. Bansko-štiavnické dni). A tiež konzultácie pri tvorbe základov teórie kozmodriftu.
    Keby prof. Chrapan nemal svoju špecifickú ľudskú povahu a záľuby, nikdy by sme sa azda nezblížili do tej miery, že by som si trúfal o ňom podať toto neformálne svedectvo. Ono  sa, obrazne povedané, (s odstupom času) môže niekomu hodiť ako jeden kamienok do mozaiky, ktorá bude predstavovať jeho ucelenejší aj objektívnejší obraz - ako človeka i ako fyzika.

    Ja som prišiel na Liptov práve v čase, keď sa rozbiehalo podujatie Letných škôl dejín fyziky, o čom som však vtedy nemal ani potuchy.
    Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1984 v Dedinkách. Letné školy sa od roku 1986 pretvorili na celoštátny seminár dejín fyziky (CESDEF), ktorých sa uskutočnilo spolu jedenásť. Posledný ročník CESDEF-u prebehol 21. - 24. septembra 1993 v Tatranskej Lomnici.
    Napokon rozdelenie Československa, ale aj postupné zapájanie zahraničných účastníkov, prinieslo zmenu názvu na Medzinárodný seminár dejín fyziky (MESDEF). Názvy a formy sa menili, čo však zostalo, bola tradične dobrá spolupráca českých a slovenských odborníkov. To ich naďalej spájalo pri organizovaní a realizácii týchto podujatí.Niektorí prednášatelia sprevádzali tento projekt od alebo takmer od založenia.
    Ja som sa zúčastnil, na základe pozvania zo strany prof. Chrapana, troch ročníkov MESDEF-u. Jeden sa konal v účelovom zariadení SAV (alebo Univerzity Komenského?) v Harmónii-Pieskoch (1997), iný v Richňave pri Banskej Štiavnici (1999) a v Trenčianskych Tepliciach (2005). A popri prof. J. Chrapanovi vždy tam boli tiež napr. E. Ferencová, I. Hympánová, A. Hlaváč (v T.T. už nie, † 6.6.2005), R. Kolomý, historik M.T.Morovics, filozof J. Suja-Žiak.
    Priebeh týchto podujatí sa držal osvedčeného scenára. Okrem pracovného rámca, v ktorom odzneli všetky prednášky, niektoré perfektne pripravené aj demonštračne, a spoločensko-kultúrneho programu sa zvyčajne konala aj "burza" literatúry. Na nej si bolo možné kúpiť predovšetkým remitendné zborníky z predošlých ročníkov seminárov, a to za veľmi prijateľné ceny (10 - 15,-Sk), ktoré nám dnes môžu spôsobovať určitú nostalgiu.
    Takým činom som si zadovážil dokonca aj niektoré zborníky CESDEF-u (6. - 11. roč.).
    Podľa titulky údajne 4. zborník CESDEF (1988) je v skutočnosti 6. zborník CESDEF; tam úradoval tlačiarenský škriatok.
    Náklad zborníkov postupne klesal, zrejme sa prispôsoboval aktuálnemu záujmu. Pokles bol takýto: r.1988 - 120 ks, r.1989 - 120 ks, r.1990 - 100 ks, r.1991 - 100 ks, r.1992 - 70 ks, r. 1993 - 50 ks. Možno svoju úlohu zohrali aj výrobné náklady alebo prevádzkové podmienky v tlačiarni, ktoré sa po Novembri 1989 začali dramaticky meniť (ako všetko ostatné). Zborníky nemajú žiadne identifikačné znaky; registrácia publikácií takéhoto druhu zrejme ešte nebola povinná. Zrejme sa vtedy centrálne neevidovali ani tzv. povinné výtlačky. 
    Pripájam (nie celkom vydarené) fotografie ich obálok najmä s úmyslom dostať ich do "elektronického obrázkového fondu", dostupného na internete. (Farba tituliek je reprodukciou mierne skreslená.)

    Okrem toho chcem dokladovať, kto všetko sa (zrejme aj finančne) spolupodieľal na výrobe zborníkov. Ako prvá je vždy uvedená Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši; ďalej nasleduje Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF, najčastejšie pobočka v Žiline) a Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV Bratislava.
    Raz, pri 8. zborníku CESDEF (1990), je uvedená aj Odborná skupina dejín a metodológie fyziky pri FVS JSMF. Ako zostavovatelia sú uvedení plk. Prof. RNDr. Ján Chrapan (ml. - pozn. autora), DrSc., RNDr. Ondrej Pőss, CSc. a RNDr. Eva Tokariková (manželka prof. Chrapana - pozn. autora).
    Mám taký dojem, že Odbornú skupinu dejín a metodológie fyziky pri FVS JSMF viedol práve prof. Chrapan. Bol som tiež pri tom, keď túto svoju funkciu odovzdal v závere MESDEF-u (tuším) v Trenčianskych Tepliciach (2005) podstatne mladšiemu M.T. Morovicsovi.
    Znalý veci, na prvý pohľad poznám prácu tlačiarne Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši. Charakteristický motív "navrstvenia" kosoštvorcov v centre obálky 11. zborníka CESDEF-u používal redaktor aperiodika "Myšlienky a fakty" (MaF) plk. Pavel Šebesta aj (najprv) na pagínach, a neskôr, ako stály grafický prvok, na samotných jeho titulkách.

    Prof. Chrapan pôsobil na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši na katedre fyziky v období rokov 1984-1998 a vytvoril tam pracovisko fyziky nízkych rádioaktivít.
    Súkromne mi spomínal, že mnohí sa mu čudovali, keď sa rozhodol zamladi študovať tento odbor, pretože na Slovensku nemal prakticky žiadnu tradíciu. Ale po vybudovaní jadrových elektrární v Československu (na Slovensku v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach) už bolo očividnejšie, že tento odbor má u nás budúcnosť. Treba ho rozvíjať aj kvôli odbornej príprave personálu týchto elektrární. S rozmachom panelovej výstavby však vznikla aj potreba sledovať (a merať) napríklad koncentráciu rádioaktívneho radónu, uvolňujúceho sa z geologického podložia v dôsledku rozpadu rádioaktívnych prvkov, ktoré sú zastúpené v nepatrnej koncentrácii takmer všade. (Pozri napr. [2]) Na Slovensku síce nemáme takú vysokú prirodzenú rádioaktivitu podložia ako niekde v Indii (údajne aj 20x vyššia), v dnešnej modernej dobe však nehodno nič podceňovať.

    Nepoznám presné dôvody, prečo prof. Chrapan prišiel pracovať na Liptov, ale viem, že podaktorí dôstojníci mu neboli veľmi naklonení (minimálne spočiatku). Prišiel do Liptovského Mikuláša ako civil, ako učiteľ dostal hodnosť plukovníka a pridelili mu služobný byt. To sa niektorým azda neveľmi páčilo. Ale, ak to vezmeme logicky a uvážime, že plat vojaka sa skladal zo zložiek "funkčné" a "hodnostné", hodnosť mu zrejme priznali takú, aby prechodom z Bratislavy do Liptovského Mikuláša finančne netratil.
    Okrem toho, prof. Chrapan mal miernu povahu a nerád vystupoval rázne, čo sa vtedy vo vojenskom prostredí "nosilo".
    Ďalšou osobnostnou črtou prof. Chrapana bolo, že nemal rád predsudky a dopredu neodsudzoval nič, čo sa mohlo zdať na prvý pohľad (aj veľmi) nepravdepodobné.
    Napríklad práve v roku 1984 zomrel v Bratislave doc. RNDr. Július Krmešský, rodák z Ploštína - z obce, ktorá je na dohodenie kameňom od Liptovského Mikuláša. J. Krmešský bol fyzik, ktorý mal tiež "netradičné" záujmy. Už v r.1959 sa začal venovať novej oblasti – výskumu fyzikálnych polí a žiarenia organizmov. Dosiahol pritom pozoruhodné výsledky, ktoré si získali ocenenie doma i v zahraničí. V roku 1980 prihlásil patent na objav "Kvazimagnetické vektorové pole". [3]
    V čase našej spolupráce pôsobili na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši až dvaja muži, ktorí akoby nadväzovali na snahy doc. Krmešského. Zaoberali sa psychotronikou a pokúšali sa svoje myšlienky využiť v (alternatívnom) liečiteľstve. Jeden z nich je Ing. Karel Komárek, PhD. (Pozri napr. [4]. Poznámka: Keď som sa dozvedel o smrti prof. Chrapana z nekrológu na internete a hľadal som tu aj nejaké jeho podobizne, natrafil som na tento zdroj, kde na fotografiách vyzerá veľmi dobre, a to nie preto, že sa práve nachádza v spoločnosti významných osobností.)

    

    Nečudo teda, že nemal problém neodmietnuť ani myšlienku kozmodriftu, keď som ho v tejto veci oslovil.
    Neskôr mi blízky spolupracovník prof. Chrapana plk. Pavel Šebesta († 2015), keď už nás viac zblížila redakčná spolupráca, povedal, že prof. Chrapan sa pred ním vyslovil, že keby bol mladší, začal by sám rozpracovávať určitú oblasť teórie kozmodriftu, ibaže mi nevedel špecifikovať, ktorú. A ja som sa na to profesora nikdy neopýtal.
    A naopak, neskôr mi prof. Chrapan rozprával, ako sa stalo, že spolupracuje s plk. Šebestom, ktorý sa stal akýmsi jeho pobočníkom. Pavel Šebesta mal pôvodne blízko k tlačiarni vojenskej akadémie. Neviem presne, čo všetko tam mal na starosti a za čo zodpovedal, ale o niektorých polygrafických postupoch a možnostiach ich tlačiarne mal presný obraz; čo-to ma aj poučil.
    Mal takú povahu, čo neraz vadilo aj prof. Chrapanovi, že keď pri práci natrafil na nejaký problém, nechal pôvodnú úlohu tak a vrhol sa na riešenie onoho problému. Ak napríklad problém tkvel v jeho nedostatočnej počítačovej gramotnosti, hneď sa začal dovzdelávať. Všetko ostatné išlo bokom a aj prof. Chrapan musel počkať, kým sa vráti k práci podľa pôvodného príkazu.
    Predpokladám, že plk. Pavel Šebesta sa osobne podieľal aj na úprave podkladov pre tlač zborníkov CESDEF-u. Neskôr, pochopiteľne, aj MESDEF-u a MaF-u.
    Ani o jeho skone ma nikto z jeho rodiny alebo priateľov neinformoval. Len dodatočne mi zmienený Ing. Karel Komárek povedal, že ho naposledy on viezol vo vážnom stave do mikulášskej nemocnice.
    Chcel by som zosnulému priateľovi plk.v.v. Pavlovi Šebestovi aspoň takto, in memoriam, verejne prejaviť vďaku za jeho osobný vklad k tomu všetkému, čo dobré - myslím si - sme spoločne vykonali.   Záleží mi aj na tom, aby sa tiež jeho obraz zachoval v "elektronickom obrazovom archíve", verejne prístupnom na internete. Preto ilustrovanie tohto článku obrázkami zborníkov CESDEF-u rozširujem o tento jeho obrazový pamätník.
      

 

   

    Pokračovanie.(Prof. Ján Chrapan ml. a MESDEF)

 

    Pramene:

[1] Spomienka na prof. Jána Chrapana ml. (1936 - 2016)
https://cudzis.blog.sme.sk/c/460178/spomienka-na-prof-jana-chrapana-ml-1936-2016.html

[2] Július Krmešský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Július_Krmešský

[3] Žiarenie: Radioaktivita v životnom prostredí.
http://physedu.science.upjs.sk/degro/ziarzp.html

[4] V. Šmihula: Ako písať a komunikovať...
http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4198

 

 

    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?