Prof. Ján Chrapan ml. a MESDEF, II.

Autor: František Cudziš | 9.2.2018 o 9:42 | (upravené 9.2.2018 o 10:07) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  170x

    Článok obsahuje tretie pokračovanie mojich spomienok na spoluprácu s prof. Jánom Chrapanom ml.. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu fyziky, predovšetkým česko-slovenskej.

    Toto pokračovanie (popri článkoch [1], [2] a [3]) treba stále chápať ako subjektívne svedectvo jednotlivca ohľadom osobnosti Jána Chrapana ml., ktorého som lepšie poznal v jeho súkromí, väčšinou mimo jeho pracovného prostredia, ako pri nejakých oficiálnych príležitostiach.

    Tento článok je zameraný na 12. Medzinárodný seminár dejín fyziky (MESDEF), ktorý sa konal v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 22. - 24. septembra 2005 a na niektoré súvislosti.
    Najprv však malé odbočenie. -

    Medzinárodný rok fyziky 2005

    Rok 2005 bol vyhlásený za Medzinárodný rok fyziky - s ohľadom na sté výročie Einsteinovej špeciálnej teórie relativity.
    Valné zhromaždenie OSN na 58. zasadnutí v roku 2004 prijalo rezolúciu, ktorou vyhlásilo rok 2005 za Medzinárodný rok fyziky. Tým vyvrcholilo úsilie, na počiatku ktorého bol Svetový kongres fyzikálnych spoločností v Berlíne v roku 2000, kde sa táto myšlienka zrodila. Neskôr, v roku 2001 ju schválila Rada Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS), v roku 2002 Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku (IUPAP) a v novembri 2003 aj Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

    Svetový rok fyziky bol, popri snahe vzdať hold Einsteinovi ako svetovej osobnosti vedy, oslavou fyziky.
    Organizované akcie mali pripomenúť najmä jej význam a vplyv na životnú úroveň a vzťah k technickým vedám. Bol oficiálne zahájený 13. januára 2005 v Paríži, kde sa stretli vedúci predstavitelia vedy, politici, nositelia Nobelovej ceny so študentmi z celého sveta. Hovorilo sa na tému Fyzika pre zajtrajšok.
    Vrcholným podujatím bola 13. generálna konferencia Európskej fyzikálnej spoločnosti v júli 2005 na univerzite v Berne. Heslom konferencie bolo "Po Einsteinovi - fyzika pre 21. storočie".

    Aj Slovenská fyzikálna spoločnosť sa aktívne zapojila do medzinárodných aj domácich projektov.
    Najvýznamnejšou udalosťou bola 15. konferencia slovenských a českých fyzikov v Košiciach, organizovaná v spolupráci s Jednotou českých matematikov a fyzikov (JČMF). Ďalej Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov, prednášky v Kluboch fyzikov, Turnaj mladých fyzikov, Korešpondenčný seminár a akcia Fyzikou osvetlený svet, vydanie kalendára a známky s fyzikálnou tematikou.

    Profesor J. Chrapan ml. predniesol v rámci tejto príležitosti profesorskú prednášku "Energia - základ sveta" na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku [4] (zrejme na požiadanie hosťujúceho docenta Ing. Karla Komárka, PhD, prodekana pre vedu a výskum FZ KU v Ružomberku - pozn. autora).

    V Nemecku napríklad, pri tejto príležitosti, vydali poštovú známku s Einsteinovym portrétom a jeho najznámejšou rovnicou s fyzikálnym obsahom.

    

 

    Svetový rok fyziky si uctila aj Slovenská pošta.
    Na Slovensku vyšla poštová známka, venovaná pamiatke fyzika . Ilkoviča. Akademik Ilkovič (1907 - 1980), žiak prof. Jaroslava Heyrovského, nositeľa Nobelovej ceny za chémiu z roku 1959 za objav polarografie, odvodil vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, konentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy - Ilkovičovu rovnicu, ktorá je základom polarografie.  Preto je považovaný za spoluautora Heyrovského objavu.
    Na inaugurácii známky predseda Slovenskej akadémie vied Štefan Luby povedal, že mladý fyzik Dionýz Ilkovič bol pravou rukou J. Heyrovského a neskôr sa stal zakladateľom všetkého, čo na Slovensku vo fyzike vzniklo.
    Citoval fyzika Christopha Lichtenberga: "Tí ľudia, ktorí sú pre spoločnosť najdôležitejší, zarábajú 400 až 800 toliarov ročne. Bez tých, čo zarábajú viac alebo menej sa ľahko zaobídeme".
Dionýz Ilkovič totiž na svojej práci nezbohatol, ale zbohatli sme my.

 

    Blesk na známke symbolizuje Ilkovičov profesionálny zápal a nadčasovosť jeho diela. Známku uviedli do obehu - "pokrstili" tekutým dusíkom - člen predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. RNDr. Jaroslav Dobrotka a predseda SAV prof. Štefan Luby.

 


    23. zborník MESDEF z 12. seminára MESDEF
    a ešte raz o plk. Pavlovi Šebestovi

    Tento zborník si možno v elektronickej forme stiahnuť z internetu. Nachádza sa na adrese [5]. O to ľahšie sa možno presvedčiť o pravdivosti viacerých mojich tvrdení, ktoré ďalej uvediem.

    "Zborník venujeme pamiatke nášho kolegu a priateľa RNDr. Alberta Hlaváča, vzácneho človeka, oddaného a nadšeného podporovateľa myšlienku MESDEF-u a bádania v oblasti dejín fyziky", napísali zostavovatelia Miroslav Tibor Morovics a Ingrid Hympánová, ktorí ho pripravili na vydanie.
    Ako recenzenti sú uvedení Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. a Ing. Viera Skočeková.
    Na organizovaní seminára a na vydaní zborníka (Bratislava 2006, ISBN 80-969508-0-0, EAN 9788096950805, náklad 70 ks) sa podieľali Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Historický ústav SAV, oddelenie dejín vied a techniky.

    Nie je tam nikde uvedený plk. Pavel Šebesta, o ktorom som písal v článku [3].
    Kus dobrej práce pri vydávaní zborníkov MESDEF ako i viacerých iných publikácií vždy odviedol i on, pracujúc na týchto "veciach" (aj v dôchodku) stále v Liptovskom Mikuláši.
    Pavel Šebesta, dôležitý člen redakčného kruhu aperiodika Myšlienky a fakty (MaF), bol ten kto mi požičal pred odchodom na MESDEF v Trenčianskych Tepliciach svoj digitálny fotoaparát, aby som tam aj obrazovo zdokumentoval priebeh tohto seminára pre MaF.
    Keďže som nikdy predtým s digitálnym fotoaparátom nepracoval, urobil mi "rýchlokurz" - ak sa dobre pamätám - v Poľovníckej reštaurácii v Liptovskom Mikuláši. Toto malé pohostinské zariadenie bolo situované naproti mikulášskemu (dnes už neexistujúcemu) hotelíku Elán, v ktorom sme sa s profesorom Chrapanom príležitostne stretávali na pracovných stretnutiach redakčného kruhu MaF. Neskôr - po odchode prof. Chrapana z Lipt. Mikuláša do Zvolena a do Banskej Štiavnice - sme sa pracovne stretávali (predovšetkým Pavel Šebesta a ja) väčšinou v kaviarni Vrbica.
    Keď som si pripravoval podklady na tento článok, narazil som vo svojom (žiaľ, neusporiadanom archíve) na obrazové materiály, ktoré predtým akosi unikli mojej pozornosti. Niektoré sú upravené na čierno-bielu verziu, do ktorej ich previedol (pre potreby tlače MaF) Pavel Šebesta z pôvodne farebných záberov, niekedy aj mojich.
    V roku 2005, zhodou okolností, Pavel Šebesta slávil svoje životné jubileum (60 rokov).
    Neraz som mu hovoril, že prácou na zborníkoch, aperiodiku MaF a na mnohých iných publikáciách si vytvára akýsi pomníček (aj keď len kdesi na policiach knižníc), ktorý ho nadlho prežije. Tak sa stalo, že v štvorčísle (44, 45, 46 a 47) MaF 2005, str. 67, sa ocitlo verejné blahoželanie redakcie MaF k 60. výročiu narodenia plk. Pavla Šebestu (nar. 14.11.1945 v Olomouci) aj s jeho portrétom.
    Stálo v ňom:
    Šesťdesiatka nášho redakčného kolegu sa nám v podvedomí často spája s desiatym výročím založenia MaF-u. Aj keď prvé číslo (nulté, reklamné) vyšlo v septembri 1994, časopis začal vychádzať až v roku 1995. Nie je to len v dátume, ale predovšetkým v tom, že pán Šebesta je jedným z dvoch zakladajúcich členov dnes už desaťročnej redakcie. Máme tak dvojnásobný dôvod zablahoželať mu k jeho jubileu životnému aj tvorivému. Snáď na to bude dobrý, nami zvolený spôsob - mierne upravená poézia od Stepana Ščipačova. -

Žijem a mám svoj hlas i dych,
mám pod nohami pevnú zem.
Šesťdesiat rokov prežitých
spomienkou prelietnem.

Bolo by iste rúhavé
vo verši zavzlykať,
že "sneh" je už na hlave,
že sa smrť blíži snáď.

Veď aj už nežiť mohol som.
Mohlo aj moju hruď
na hrude liptovskej
nešťastie zasiahnuť.

Čo s métou šesťdesiat
pri pláne na sto liet?!
Budúcnosť plánovať?
Nie - sláviť ju treba hneď.

 

    Prečo som odbočil od hlavnej témy článku a prinavrátil sa v spomienke naspäť k Pavlovi Šebestovi?
    Chcem totiž doložiť, že úloha Pavla Šebestu pri tvorbe všetkých zmienených zborníkov bola naozaj významná, a to - paradoxne - na netypickom príklade.
    Pavel Šebesta mal svoju prácu rád a s príchodom nových možností práce pomocou počítačovej grafiky sa snažil mnohé čo naskôr zvládnuť.
    Na str. 6 zborníka z 12. MESDEF-u sa nachádza spoločná fotografia účastníkov MESDEF-u 2005 na terase Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Jedná sa o túto fotografiu:


    Ibaže profesor Chrapan prišiel na miesto seminára asi dve hodiny po spoločnom fotografovaní.
    Po mojom návrate zo seminára Pavel Šebesta vyhlásil, že on si trúfa urobiť fotomontáž v tom zmysle, že na tento "prezenčný záber" vloží aj profesora Chrapana. Našiel som vo svojom archíve jeho portrét, ktorý takto použil. -

    

 

     Z času spoločného fotografovania účastníkov 12. ročníka MESDEF v Trenčianskych Tepliciach mám ďalšie dva zábery. -

    

 

 

 
    Pokračovanie.

 

    Pramene:

[1] Spomienka na prof. Jána Chrapana ml. (1936 - 2016)
https://cudzis.blog.sme.sk/c/460178/spomienka-na-prof-jana-chrapana-ml-1936-2016.html

[2] Prof. Ján Chrapan ml. a CESDEF
https://cudzis.blog.sme.sk/c/471657/prof-jan-chrapan-ml-a-cesdef.html

[3] Prof. Ján Chrapan ml. a MESDEF I.
https://cudzis.blog.sme.sk/c/471952/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-i.html

[4] Prof. RNDr. Ján Chrapan ml., DrSc: Energia - základ sveta (upravená prednáška)
Aperiodikum slovenských technikov a prírodovedcov Myšlienky a fakty 2005, str. 68 - 72

[5] 12. zborník MESDEF (2005, Trenčianske Teplice)
http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/mesdef05.pdf

 

 

    Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

    Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?