Bloghttp://cudzis.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskMatematika naša (ne)každodenná (cudzis)    K napísaniu tohto článku (ktorý som pôvodne plánoval z trochu iných dôvodov) ma veľkou mierou motivoval aj článok pána Klimčíka [1], a tiež diskusia k nemu [2], ktorá je – podľa mňa - dôležitejšia ako článok samotný. Sat, 21 Jul 2018 11:59:59 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/488747/matematika-nasa-nekazdodenna.html?ref=rssVýnimočnosť derivovania podľa času, II. (cudzis)    Michel de Montaigne: Rozum je jediný dar, ktorý príroda pravdepodobne rozdelila spravodlivo, pretože nikto sa nesťažuje. Ani ja sa nesťažujem. Iba mi trochu vadí, že - ohľadom poznania - ma kde-čo "v lebeni" šteklí alebo omína. Mon, 09 Jul 2018 01:27:03 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/487869/vynimocnost-derivovania-podla-casu-ii.html?ref=rssVýnimočnosť derivovania podľa času (cudzis)            V histórii matematiky sa vyskytli prinajmenšom tri „zlomové“ situácie, keď matematici dospeli k poznaniu, že ich niektoré najzákladnejšie matematické predstavy boli chybné. Podobný vývoj prebehol (resp. prebieha) aj vo fyzike. Tue, 26 Jun 2018 11:09:23 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/487165/vynimocnost-derivovania-podla-casu.html?ref=rssParadox padajúceho rebríka (cudzis)    V paradoxe padajúceho rebríka formálne správny matematický výsledok nekorešponduje s pozorovanou skutočnosťou. S pomocou predstáv teórie kozmodriftu možno tento rozpor vysvetliť celkom prirodzene.  Fri, 22 Jun 2018 11:17:28 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/486902/paradox-padajuceho-rebrika.html?ref=rssBohrov princíp korešpondencie a relativita pohybu (cudzis)   Tento článok predchádza zamýšľanému článku o tzv. paradoxe padajúceho rebríka. Onen paradox poukazuje na to, že niekedy formálne „bezchybné“ počítanie vedie k nesprávnym výsledkom. Lebo matematika - sama osebe - je „bezduchá“. Wed, 20 Jun 2018 10:42:31 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/486764/bohrov-princip-korespondencie-a-relativita-pohybu.html?ref=rssKozmodrift a prirodzená rádioaktivita (cudzis)    Všeobecný význam kozmodriftu možno skúmať aj z iných hľadísk, ako je jeho súvislosť s teplom alebo so stabilitou látkových štruktúr. Kozmodrift môže byť napríklad prvotnou príčinou prirodzenej rádioaktivity niektorých prvkov. Sun, 17 Jun 2018 09:51:01 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/486537/kozmodrift-a-prirodzena-radioaktivita.html?ref=rssVšeobecný význam kozmodriftu (cudzis)Existencia objektívneho priestoru, pohybov hmotných objektov v ňom a štruktúra ich energie vo vzťahu ku kozmodriftu našej kozmoly sú dôležité nie len z fyzikálneho hľadiska, ale majú pre nás aj iný, doslovne existenciálny význam. Tue, 12 Jun 2018 11:46:09 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/486195/vseobecny-vyznam-kozmodriftu.html?ref=rssExperimentálne overenie existencie kozmodriftového priestoru (cudzis)    Cieľom článku je popísať a zdôvodniť návrh experimentu na overenie existencie kozmodriftového priestoru. Zaznamenanie očakávaného javu v tomto experimente by zároveň potvrdilo objektívnu platnosť Ritzovej hypotézy. Fri, 08 Jun 2018 11:18:31 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/485964/experimentalne-overenie-existencie-kozmodriftoveho-priestoru.html?ref=rssO čase, IV. (cudzis)      Článok obsahuje najzákladnejšie argumenty na podporu predstáv a tvrdení, uvedených v [1], podľa teórie kozmodriftu. Ukazuje sa, že Einsteinov myšlienkový experiment s pozorovaním súčasnosti bleskov sa javí ako obyčajný výmysel.  Wed, 06 Jun 2018 10:40:16 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/485821/o-case-iv.html?ref=rssO čase, III. (cudzis)    Impulzom k napísaniu tohto príspevku bol článok Stefana Kleina „Čas je iba (veľká) ilúzia“ (KOZMOS č.1/2001). Je veľkou ilúziou, že čas je iba ilúzia. Je čas spoznať čas. Predstavme si ho teda pomocou nových pojmov a súvislostí. Sat, 02 Jun 2018 14:59:09 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/485566/o-case-iii.html?ref=rssO čase, II. (cudzis)Článok o čase pokračuje problematikou rýchlosti (relatívnych) pohybov v P-priestore a určenia jednotky času, ktorá jednoznačne súvisí s rýchlosťou kozmodriftu.  Fri, 01 Jun 2018 03:06:26 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/485484/o-case-ii.html?ref=rssO čase, I. (cudzis)     V poslednom čase som sa stretol s mnohými nezvyklými názormi na čas. Teória kozmodriftu a koncepčná fyzika predkladajú vlastnú predstavu o čase. Popisujem ju spôsobom, ako som ju vnímal už v r. 1997. Časom sa však upresňovala. Sun, 27 May 2018 17:30:02 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/485097/o-case-i.html?ref=rssParadox plávajúcej ponorky, II. (cudzis)Článok je zameraný najmä na vykreslenie dôležitosti pojmov tzv. geometrického a tzv. fyzikálneho aspektu objektívnej reality (sveta). Robím tak na príklade riešenia predmetného paradoxu.  Sun, 20 May 2018 10:55:35 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/484645/paradox-plavajucej-ponorky-ii.html?ref=rssParadox plávajúcej ponorky, I. (cudzis)          Do seriálu článkov „Subjektívny faktor...“ som sa, pred jeho pokračovaním,  rozhodol vložiť najprv všeobecnejšie ladenú prácu na tému paradoxov, a tiež výklad o podstate fyzikálneho fenoménu – času. Sat, 19 May 2018 02:10:21 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/484585/paradox-plavajucej-ponorky-i.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, XIV (cudzis)Článok je zameraný na vybrané dôsledky existencie kozmodriftu našej kozmooly – na jeho význam pre (všeobecnú) stabilitu látky a na jeho súvis s teplom. Sat, 12 May 2018 11:46:25 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/484124/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-xiv.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, XIII. (cudzis)Článok obsahuje - v podobe grafických schém - súhrn najpodstatnejších myšlienok tzv. teórie kozmodriftu, publikovaných v zborníku Myšlienky a fakty. Čitateľovi to môže napomôcťk lepšiemu ozrejmeniu niektorých fyzikálnych vzťahov. Sun, 06 May 2018 12:58:42 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/483619/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-xiii.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, XII. (cudzis)Článok pojednáva o vzťahu vnútornej látkovej štruktúry hmotných telies a zotrvačnosti ich pohybu. Ukazuje nový pohľad na Newtonove pohybové zákony a na Machov princíp.  Mon, 30 Apr 2018 05:28:15 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/483161/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-xii.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, XI. (cudzis)V článku sa vraciam naspäť k problematike tzv. dynamického éteru a k zásadnému významu tzv. eterónov, predovšetkým z hľadiska vzniku rôzneho druhu štruktúrovanosti hmotných objektov, a to naprieč širokými priestorovými škálami. Mon, 23 Apr 2018 01:23:21 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/482691/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-xi.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, X. (cudzis)Podnietený diskusiami k posledným častiam seriálu, sa ešte raz vraciam k problematike Olbersovho paradoxu, aby som lepšie ozrejmil niektoré momenty problematiky, súvisiace s predstavou tzv. dynamického éteru. Mon, 26 Mar 2018 10:29:43 +0200https://cudzis.blog.sme.sk/c/480369/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-x.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, IX. (cudzis)Isaac Newton, na patričné miesto vo svojich Matematických základoch prírodnej filozofie, umiestnil Poznámku. Aj ja som sa rozhodol (pred pokračovaním v ďalšom výklade) pre istú poznámku - o cieľoch a obsahu tzv. koncepčnej fyziky. Fri, 23 Mar 2018 07:23:23 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/480117/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-ix.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, VIII. (cudzis)Článok sa vracia k otázke existencie éteru (nie však tzv. svetelného éteru), ktorého predstava bola zavrhnutá na konci 19. storočia. Ale ukazuje sa, že fyzika podobnú predstavu potrebuje. Ponúkam preto predstavu dynamického éteru. Wed, 21 Mar 2018 10:00:12 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/479908/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-viii.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, VII. (cudzis)Článok  je venovaný ďalším podstatným myšlienkam koncepčnej fyziky a teórie kozmodriftu. Vysvetľuje známy Olbersov paradox, a najmä zdôvodňuje prvú solídnu hypotézu o fyzikálnej podstate času. Sat, 17 Mar 2018 11:38:07 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/479522/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-vii.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, VI. (cudzis)        Článok pojednáva o veľmi významnom Michelsonovom-Morleyovom experimente z r.1881. Všíma si vtedajšie fyzikálne predstavy a zdôvodňuje jeho negatívny výsledok, na  základe poznatkov a predpokladov koncepčnej fyziky. Sat, 10 Mar 2018 08:08:22 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/478283/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-vi.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, V. (cudzis)            Článok vybočuje z ústrednej témy. Pojednáva o názore, že (z „mentálneho“ hľadiska) dnešná moderná fyzika predstavuje stav, ktorý možno obrazne označiť buď za neskorý stredovek alebo raný novovek - vyberte si – „skutočnej“ fyziky. Sun, 04 Mar 2018 09:15:15 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/477909/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-v.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, IV. (cudzis)Článok pojednáva o tzv. všeobecnej kozmodriftovej rovnici, platnej pre ľubovolnú heliodynamickú sústavu a o niektorých jej dôsledkoch, významných pre fyziku a astronómiu.  Fri, 23 Feb 2018 09:52:55 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/476933/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-iv.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, III. (cudzis)    Článok pojednáva o historickom vývoji astronomických predstáv od heliocentrickej sústavy sveta k sústave tzv. heliodynamickej, ktorá je jednou z dôležitých predstáv teórie kozmodriftu a koncepčnej fyziky.  Thu, 22 Feb 2018 09:12:53 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/476814/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-iii.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov, II. (cudzis)Tento článok som mal v pláne napísať celkom inak, s iným obsahom. Ale, inšpirovaný článočkom [1] a diskusiou k prvej časti danej témy (pozri [2]), som sa rozhodol korigovať pôvodný plán. Sat, 17 Feb 2018 08:37:09 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/476447/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov-ii.html?ref=rssSubjektívny faktor exaktného pozorovania fyzikálnych javov (cudzis)A. Einstein ilustroval priekopnícke myšlienky pri formulovaní svojich relativistických koncepcií príkladmi, ktoré jeho nasledovníci len opakujú. Pozrime sa teraz na príklad, ktorý poukazuje na istú zradnosť pozorovania fyz. javov. Thu, 15 Feb 2018 10:29:16 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/476298/subjektivny-faktor-exaktneho-pozorovania-fyzikalnych-javov.html?ref=rssO aperiodiku Myšlienky a fakty, II. (cudzis)    Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov Myšlienky a fakty (MaF) vzniklo v r. 1994. Predstavuje napohľad skromný počin v snahách popularizovať fyziku na Slovensku. Až budúcnosť ukáže jeho skutočnú hodnotu. Tue, 13 Feb 2018 10:02:23 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/476161/o-aperiodiku-myslienky-a-fakty-ii.html?ref=rssO aperiodiku Myšlienky a fakty (cudzis)    Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov Myšlienky a fakty (MaF) vzniklo v r. 1994. Predstavuje napohľad skromný počin, v snahách popularizovať a rozvíjať fyziku na Slovensku. Až budúcnosť ukáže jeho skutočnú hodnotu. Mon, 12 Feb 2018 02:05:57 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/476029/o-aperiodiku-myslienky-a-fakty.html?ref=rssProf. Ján Chrapan ml. a MESDEF, III. (cudzis)Článok obsahuje záver rozprávania o 12. Medzinárodnom seminári dejín fyziky v r. 2005, v rámci pokračovania mojich spomienok na spoluprácu s prof. J. Chrapanom ml. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu česko-slovenskej fyziky. Sat, 10 Feb 2018 07:23:40 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/475914/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-iii.html?ref=rssProf. Ján Chrapan ml. a MESDEF, II. (cudzis)    Článok obsahuje tretie pokračovanie mojich spomienok na spoluprácu s prof. Jánom Chrapanom ml.. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu fyziky, predovšetkým česko-slovenskej. Fri, 09 Feb 2018 09:42:08 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/475853/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-ii.html?ref=rssChlapec nemusel zomrieť. Zabila ho vlastná nevedomosť a cudzia nedbalosť. (cudzis)    Občas sa venujem rozboru príčin cudzích nešťastí, aby som na tieto príčiny upozornil širokú verejnosť a takto ju varoval. Je predsa lepšie poučiť sa takýmto spôsobom, ako riskovať ďalšiu tragédiu v svojom najbližšom okolí. Thu, 08 Feb 2018 12:00:24 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/475778/chlapec-nemusel-zomriet-zabila-ho-vlastna-nevedomost-a-cudzia-nedbalost.html?ref=rssAd.: Kaliňák nemá konca - alebo ako Nicholsonová "utrpela argumentačné víťazstvo" (cudzis)    Zámer napísať tento komentár som mal skôr, ako boli zverejnené články "Hádka pre Rómov" (Nový Čas, 22.1.) či komentár, spomínajúci v titulku "Základy politického hochštaplerstva" (www.Sme.sk, 23.1. t.r.). Tue, 23 Jan 2018 10:07:44 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/474390/ad-kalinak-nema-konca-alebo-ako-nicholsonova-utrpela-argumentacne-vitazstvo.html?ref=rssAko to vidím ja: Od Demandíc ku Krásnej Hôrke (cudzis)    Ako informovali slovenské masmédiá, Európske centrum pre práva Rómov žaluje v dnešných dňoch ministerstvo vnútra pre "diskriminačné praktiky polície" a pre opatrenia na riešenie rómskej problematiky. Čo na to obyčajný "gádžo"? Fri, 19 Jan 2018 08:50:00 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/473999/ako-to-vidim-ja-od-demandic-ku-krasnej-horke.html?ref=rssBol Alexander Dubček v auguste 1968 uvážlivý alebo zbabelý? (cudzis)„Prečo sa v roku 1968 našiel jediný statočný človek František Kriegel a prečo sa všetci ostatní „podělali“ strachem“, položil si nedávno (neobjektívnu) otázku český prezident Miloš Zeman počas svojho "dôležitého" prejavu. Sat, 13 Jan 2018 09:38:23 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/473560/bol-alexander-dubcek-v-auguste-1968-uvazlivy-alebo-zbabely.html?ref=rssEšte raz o (z)ostreľovaní osobných áut a civilných lietadiel (cudzis)    Článok ponúka krátky súhrn najzásadnejších argumentov, najmä proti aktuálnej slovenskej policajnej praxi strieľať na prenasledované autá, v podmienkach bežnej cestnej premávky. Je najvyšší čas to "zaraziť". Mon, 08 Jan 2018 08:15:19 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/473198/este-raz-o-zostrelovani-osobnych-aut-a-civilnych-lietadiel.html?ref=rssNebláznite!: Plánujete zostreľovať neškodné civilné lietadlá!?! (cudzis)V hlavných televíznych novinách Markízy 5.1.2018 som "zíral": Chlap s mikrofónom v ruke, nemihnúc okom, oznámil, že "v prípade únosu lietadla ho bude možné nad slovenským územím zostreliť - na príkaz hociktorého nášho ministra". Sat, 06 Jan 2018 06:36:28 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/473056/neblaznite-planujete-zostrelovat-neskodne-civilne-lietadla.html?ref=rssĎakujem SME za blog.SME.sk (cudzis)Nazdávam sa, že koniec kalendárneho roka je vhodná príležitosť na poďakovanie sa SME za možnosť blogovať na blog.SME.sk. Keby ďakovali všetci blogeri, vyznelo by to ako klišé. Ja chcem poďakovať za všetkých, ktorí s tým súhlasia. Sun, 31 Dec 2017 10:14:23 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/472591/dakujem-sme-za-blog-sme-sk.html?ref=rssSilvestrovská spomienka na mamu i otca (cudzis)Silvestrom každý jeden rok (kalendárne) končí. Ako po iné dni, i vtedy pre mnohých ľudí nekončí len daný rok, ale definitívne celý ich život. Pred 15-timi rokmi tíško odišla z tohto sveta aj moja mama. Sun, 31 Dec 2017 08:24:06 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/472562/silvestrovska-spomienka-na-mamu-i-otca.html?ref=rss80 rokov visutej lanovky Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso (cudzis)<p>Masmédiá pripomenuli, že dňa 22.decembra 1937 sa začala verejná prevádzka prvej visutej lanovky vo Vysokých Tatrách. Do konca roka sa na úseku Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso odviezlo 2 080 cestujúcich.</p>Sat, 23 Dec 2017 08:11:24 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/472086/80-rokov-visutej-lanovky-tatranska-lomnica-skalnate-pleso.html?ref=rssMaradonovská "božia ruka" IAAF nad Matejom Tóthom (cudzis)    Túto stať som zamýšľal napísať, po dlhšom premýšľaní nad čudnými praktikami IAAF a jej inštitúcií, ohľadom "prípadu" M. Tótha už skôr. A svoj názor som nezmenil ani po čerstvom "konečnom" verdikte IAAF. Fri, 22 Dec 2017 10:13:15 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/472025/maradonovska-bozia-ruka-iaaf-nad-matejom-tothom.html?ref=rssProf. Ján Chrapan ml. a MESDEF, I. (cudzis)    Článok obsahuje druhé pokračovanie mojich spomienok na spoluprácu s prof. Jánom Chrapanom ml.. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu fyziky, predovšetkým česko-slovenskej. Thu, 21 Dec 2017 09:21:15 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/471952/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-i.html?ref=rssProf. Ján Chrapan ml. a CESDEF (cudzis)    V spomienkovom článku [1] k 1. výročiu smrti prof. J. Chrapana ml. som sľúbil pokračovanie svojich spomienok na spoluprácu s týmto vzácnym človekom. Spájal nás aj spoločný záujem o históriu fyziky, predovšetkým česko-slovenskej. Sun, 17 Dec 2017 09:11:31 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/471657/prof-jan-chrapan-ml-a-cesdef.html?ref=rssAd.: O múdrosti a ilúziách filozofie (cudzis)Pán Ctirad Klimčík vo svojom článku [1] vysvetľuje, prečo zanevrel na čítanie spisov moderných filozofov (a predoslal) aj na moderné výtvarné umenie. Dovolím si k tomu zopár osobných poznámok. Sat, 16 Dec 2017 09:26:14 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/471607/ad-o-mudrosti-a-iluziach-filozofie.html?ref=rssZnova predávanie odpustkov (cudzis)Na r. 2017 pripadlo 500.výročie reformácie. Martin Luther sa postavil do čela odporu (aj) proti amorálnemu predávaniu tzv. odpustkov. Odpustky však pretrvávajú dodnes, síce v sofistikovanejšej forme. Pretože - "peniaze nesmrdia". Thu, 07 Dec 2017 09:17:21 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/470868/znova-predavanie-odpustkov.html?ref=rssParlamentní prométheovia alebo... cirkusanti? (cudzis)V posledných dňoch sa na Slovensku znova rozpútala "búrka v pohári vody" - tentoraz v parlamente. Ohľadom opätovného zmrazenia platov parl. poslancov. Pritom je situácia jasná: Chceli by ste, páni poslanci, viac? Povedzte - za čo! Tue, 05 Dec 2017 09:14:28 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/470704/parlamentni-prometheovia-alebo-cirkusanti.html?ref=rssEja-holá - "svet" vás volá! (cudzis)    Súčasnú dobu kultúry podvodu ilustrujú kauzy rôzneho rangu. Popri megapodvodoch politicko-ekonomických kriminálnikov sú tu aj príklady menších špekulácií. Špekulácií "úsmevnejších", hoci nie s mŕtvym majetkom ale so živými ľuďmi. Sat, 25 Nov 2017 09:42:41 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/469902/eja-hola-svet-vas-vola.html?ref=rssUčené tvrdenia pod drobnohľadom logiky (cudzis)Mnohí poznáme (aj sa zaujímame) o obsah populárno-náučných programov z dielne BBC. Jedným z nich je aj seriál "Zázračný vesmír". Podľa mňa je to remeselne namixovaná zmes faktov a fantazmagórií. Uvádzam konkrétny príklad. Thu, 23 Nov 2017 09:06:36 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/469747/ucene-tvrdenia-pod-drobnohladom-logiky.html?ref=rssSlovenská pošta a.s. alebo cirkus "humb..."? (cudzis)Keď riaditeľ Slovenskej pošty a.s. nastúpil v marci 2016 hasiť problémy ministerstva zdravotníctva SR, vo funkcii ho nahradil manažér s praxou v súkromných bankách a IT firmách. Naozaj vie riešiť prevádzku slovenských pôšt? Tue, 21 Nov 2017 04:01:28 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/469544/slovenska-posta-a-s-alebo-cirkus-humb.html?ref=rssAsociácie k filmu "Cesta do praveku" (cudzis)Dňa 11.11.t.r., počas nedeľného popoludnia, slovenská televízia opäť raz uviedla na programe STV1 - ako "zlatú klasiku" - úspešný český trikový film režiséra Karla Zemana "Cesta do praveku". A to mi privodilo viacero spomienok. Sun, 19 Nov 2017 08:16:55 +0100https://cudzis.blog.sme.sk/c/469372/asociacie-k-filmu-cesta-do-praveku.html?ref=rss